26
09 2017
4973

Сu privire la ajustarea cheltuielilor neconfirmate documentar

Cum se efectuează în Declaraţia cu privire la impozitul pe venit ajustarea cheltuielilor neconfirmate documentar? Prin HG nr. 596 din 13 august 2012 au fost aprobate Formularul-tip (forma VEN12) „Declaraţia cu privire la impozitul pe venit”, precum şi Modul de completare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit. Astfel, în conformitate cu Modul de completare a Declaraţiei persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit, în cazul în care entitatea nu dispune de documente confirmative pentru cheltuielile suportate, suma totală a cheltuielilor neconfirmate documentar se reflectă în anexa 2D „Nota la rândul 030/Ajustarea (majorarea/micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale”, în col. 2 a rândului 03026 „Suma cheltuielilor neconfirmate documentar (art. 24 alin. (10) din Codul fiscal)”. Totodată, suma cheltuielilor neconfirmate documentar, deductibile în conformitate cu art. 24 alin. (10) din CF, în mărimea stabilită din venitul impozabil, se va reflecta în rândul 060 „Suma cheltuielilor neconfirmate documentar, în limitele stabilite”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.