17
04 2020
1100

Subvențiile pentru dobânzi vor constitui surse de venit neimpozabile

Guvernul a susținut în cadrul ședinței de astăzi, 17 aprilie 2020, proiectul de lege privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative. Acesta a fost elaborat de Ministerul Finanțelor ca urmare a declarării de către Curea constituțională a Legii nr. 56 neconstituționale pe motivul nerespectării procedurii de asumare a răspunderii de către Executiv. Actualul proiect urmează a fi dezbătut și aprobat de Parlament, prevede crearea unui cadru juridic axat pe implementarea unor măsuri de susținere a întreprinderilor în contextul situației epidemiologice și diminuării efectelor acesteia asupra economiei naționale ca instrumente de suport bazate pe subvenționarea cheltuielilor suportate de întreprinderi în procesul de identificare a resurselor financiare pentru onorarea obligațiilor salariale față de angajați, obligațiilor comerciale și necesității de mijloace circulante etc. Scopul Programului de subvenționare a dobânzilor (Program) constă în acordarea suportului întreprinderilor care contractează credite fără a restricționa destinația acestora (achitarea salariilor, mijloace circulante, investiții) prin compensarea sumei dobânzii lunare achitate sau care urmează a fi achitată pentru creditele contractate. Dezmințim declarațiile vehiculate în spațiul public precum că statul va subvenționa doar dobânzile pentru creditele destinate achitării salariilor. Până la 31 decembrie 2020 Guvernul va subvenționa dobânzile pentru creditele contractate de business pentru orice necesități, a comunicat în cadrul ședinței Executivului prim-ministrul Ion Chicu. Conform estimărilor, impactul bugetar al acestei propuneri va constitui 90 mil. lei. Subiecţi ai Programului vor fi întreprinderile care îndeplinesc criteriile stabilite pentru acest Program: creditor poate fi banca licențiată de Banca Națională a Moldovei; finanțatorul va fi Guvernul, prin intermediul Ministerului Finanțelor, care va delega Serviciului Fiscal de Stat (SFS), competența de a subvenționa dobânda la creditele bancare acordate. În calitate de beneficiari sunt desemnate întreprinderile ce vor contractat credite în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020, iar participarea băncilor în cadrul Programului va fi voluntară. Condițiile Programului: mărimea subvenției lunare acordate beneficiarilor va constitui suma dobânzii achitate pentru creditele contractate în cadrul Programului. Totodată, se precizează că mărimea maximă a creditului sau a creditelor pentru care se acordă subvenția poate constitui suma cumulativă a plăților salariale declarate de beneficiari la SFS pentru lunile: decembrie 2019, ianuarie 2020 și februarie 2020. În cazul în care suma creditului depășește suma cumulativă a plăților salariale, subvenția se va acorda în mărimea sumei dobânzii aferent părții de credit egală cu suma cumulativă a plăților salariale. În cadrul Programului rata maximă a dobânzii anuale ce urmează a fi subvenționată va constitui 8,76% în monedă națională și 4,4% – în valută străină. Conform procedurii elaborate, achitarea subvenției se va efectua în baza cererii subiectului subvenției depuse la SFS până la sfârșitul lunii următoare lunii în care se va achitata dobânda. Cererile depuse cu întârziere nu se vor examina. În cazul susținerii proiectului de Parlament, acordarea subvenției se va efectua de către SFS și Trezoreria de Stat în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. Reiterăm, subvenționarea în cadrul acestui Program se va efectua pentru dobânzile achitate până în luna decembrie 2020, inclusiv. Suma subvențiilor primite vor constitui surse de venit neimpozabile cu impozitul pe venit.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.