12
05 2020
1561

Subvenționarea contribuțiilor de asigurări sociale pentru întreprinzătorii individuali

Fondatori ai întreprinderilor individuale (întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier)), titularii patentei de întreprinzător, persoane fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul (cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor) și persoanele fizice care achiziționează produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal care și-au sistat activitatea în perioada stării de urgență în conformitate cu deciziile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică și/sau cu dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a RM vor obține subvenții în mărimea sumei contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă. Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul Regulamentul privind subvenționarea sumei contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă pentru persoanele fizice indicate la pozițiile 1.7 şi 1.8 din anexa nr.1 la Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, aferente perioadei sistării activității în conformitate cu deciziile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică și/sau cu dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a RM. Documentul urmează a fi aprobat prin ordinul autorității. Persoanele vizate vor putea solicita subvențiile prin depunerea Cererii privind subvenționarea sumei contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă pentru perioada sistării activității (modelul acesteia este anexă la proiect. Cererea va fi depusă la Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS), în raza căreia este înregistrat plătitorul, cu anexarea copiei buletinului de identitate și confirmarea eliberată de instituția bancară privind contul bancar (rechizite de plată). După examinare, CTAS expediază actele în adresa Direcției deservire fiscală al Serviciului Fiscal de Stat. La rândul său, aceasta întocmește documentele de plată și le remite în adresa Trezoreriei de Stat. Întregul proces nu va dura mai mult de 5 zile lucrătoare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.