04
07 2018
559

Subvenționarea în avans a start-up-rilor în domeniul agricol

Tinerii și femeile care doresc să-și lanseze o afacere în sectorul agricol pot depune cererile de subvenționare, informează Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA).

Astfel, în perioada 2 iulie — 10 septembrie curent, solicitanții de subvenții în avans vor depune la AIPA cererea respectivă cu anexarea declarației pe propria răspundere și planului de afaceri.

Potrivit Regulamentului de acordare a plăților în avans, sunt eligibile proiectele start-up aferente următoarelor măsuri de sprijin:

stimularea investițiilor pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat;
• stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea plantaţiilor multianuale;
• stimularea investiţiilor pentru utilarea și renovarea tehnologică a fermelor zootehnice, inclusiv pentru procurarea animalelor de prăsilă și menținerea fondului genetic al acestora;
• stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii post-recoltare şi procesare.


Valoarea maximă a sprijinului financiar constituie 65% din costuri, dar nu mai mult de 1 mil. lei. Plata subvenției în avans va fi efectuată în două tranșe. În prima tranșă vor fi transferate 75% din valoarea subvenției, care se va achita cu condiția prezentării dovezilor cofinanţării din partea beneficiarului a 35% din valoarea costurilor eligibile. În cea de-a doua tranșă — 25% din valoarea subvenției, va fi oferită în baza cererii de debursare la darea în exploatare a obiectului investiției și prezentarea actelor confirmative, conform domeniului în care este efectuată investiția.

Beneficiarii care au semnat contractul de acordare a subvenţiei în avans au obligativitatea să achiziţioneze utilaje şi echipamente în condiţii de piaţă, respectiv, să întocmească un dosar de achiziţie care să cuprindă minimum 3 cereri de ofertă şi dovada transmiterii acestora, ofertele primite, un proces-verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii şi, după caz, documentul din care să rezulte autorizarea activităţii de producţie/servicii/comerţ a furnizorului.

Pentru implementarea sistemului de acordare a Plăților în Avans pentru proiectele start-up, anual din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural vor fi alocate cel puțin 5%, iar în anul curent această sumă constituie 45 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.