09
07 2021
290

Subvenționarea locurilor de muncă. Extinderea categoriilor de angajați eligibili

Scopul proiectul modificărilor la Regulamentul privind subvenționarea locurilor de muncă (Regulament) elaborat de către Ministerul Finanțelor este concretizarea unor aspecte în partea ce ține de aplicarea justă a normelor și crearea condițiilor echitabile tuturor potențialilor beneficiari de subvenționare. Documentul a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței secretarilor de stat.
 
Astfel, modificările propuse la Regulament vizează lărgirea spectrului categoriilor persoanelor angajate eligibile subvenționării, precum și tipul veniturilor care urmează a fi luate în calcul la determinarea subvenției, pe lângă angajații pe bază de contract individual de muncă (CIM) fiind incluse și alte categorii plasate în câmpul muncii.

 

Astfel, lista ar putea fi completată cu persoanele:

  • angajate în sectorul agrar în baza CIM antrenate în activitățile prevăzute în grupele 01.1-01.6 din CAEM;
  • persoanele care activează în condiții speciale de muncă conform anexei nr.6 la Legea BASS;
  • care și-au reluat activitatea cu program parțial până la expirarea concediului pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani;
  • care se află în concediu ordinar plătit;
  • care se află în concediu de studii;
  • care se află în concediu suplimentar plătit;
  • angajate în baza CIM în sectorul agrar antrenate în alte activități decât cele din grupele 01.1-01.6 din CAEM.

 

Concomitent, propunerile din proiect vizează persoanele care, pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced luna de angajare, nu au avut venituri salariale și au drept scop ajustarea condițiilor în partea ce ține de beneficierea de subvenționare, asigurând angajatorilor subvenționarea aferentă persoanelor (angajaților) care nu au avut venituri ca urmare a deținerii statutului de: persoane în funcție electivă sau numite în organele executive, legislative sau judecătorești; persoane angajate în organele justiției (notar sau avocat de stat); persoane angajate la instanțele judecătorești și în organele procuraturii; persoane angajate în baza CIM, rezidente ale Parcului IT, inclusiv care și-au reluat activitatea cu program parțial până la expirarea concediului pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani; membri ai consiliului de administrație; cele persoane restabilite la serviciu în baza hotărârii instanței de judecată sau care activează în proiecte (programe) cu finanțare externă etc.

 

Proiectul urmează a fi propus Guvernului spre aprobare, iar modificările la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.49/2021 vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Cu detalii vom reveni la momentul punerii în aplicare a noilor prevederi.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.