18
11 2021
113

Sumele acumulate în BASS au sporit cu 14,7%

Casa Națională de Asigurări Sociale a publicat Raportul operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru primele 10 luni ale anului 2021. Potrivit acestuia, în BASS au fost acumulate venituri în sumă totală de 22568,4 mil. lei, ceea ce constituie 82,1% din planul anual stabilit de 27490,1 mil. lei.
 
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii sunt acumulate în sumă de 13089,1 mil. lei sau 80,4% din suma anuală prevăzută de 16284,9 mil. lei. Faţă de indicatorul realizat în perioada similară a anului 2020, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 1675,8 mil. lei sau cu 14,7%.

 

Alte venituri au fost încasate BASS în sumă de 236,8 mil. lei, din care partea majoră sau 232,7 mil. lei a constituit partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.

 

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 9242,5 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, dintre care:

  • 6402,4 mil. lei destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 79,2% din suma anuală prevăzută de 8088,9 mil. lei, iar faţă de perioada similară a anului precedent au fost cu 234,0 mil. lei sau cu 3,8% mai mari;
  • 2840,0 mil. lei  pentru acoperirea deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat, ce constituie 100% din planul anual precizat.

 

Cheltuielile totale ale BASS în perioada raportată au fost executate în sumă de 22334,5 mil. lei sau 81,2% din planul anual stabilit de 27490,1 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în aceeaşi perioadă a anului 2020, suma cheltuielilor în perioada raportată a anului de gestiune a fost mai mare cu 2120,0 mil. lei sau cu 10,5%.

 

În lunile ianuarie-octombrie 2021 veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 233,9 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia din 1 noiembrie 2021 a constituit 234,3 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.