08
09 2017
917

Suntem gata de crearea parcurilor IT

Afirmația a fost făcută de reprezentantul MEI, Vitalie Tarlev, la Business forumul Gov4ICT. În cadrul evenimentului, acesta s-a referit legislaţia în vigoare pentru crearea parcurilor IT și anume:Hotărârea Guvernului nr. 254 din 14 mai 2015 cu privire la aprobarea Strategiei de creștere a competitivității industriei tehnologiei informației • Legea nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației • Legea nr. 145 din 14 iulie 2017 cu privire la completarea unor acte legislative (regimul unic de impozitare pentru rezidenții parcurilor IT). Vitalie Tarlev s-a referit și la condițiile care au impus crearea unei legi a parcurilor IT, printre care - creșterea modestă a rezultatelor din domeniu, deși există potențial, precum și nivelul taxării mari al domeniului la nivel de regiune. Speakerul le-a adus la cunoștință celor prezenți și obiectivele activității parcurilor IT, unele dintre acestea fiind: • creşterea competitivităţii întreprinderilor din industria tehnologiei informaţiei • susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii din industria tehnologiei informaţiei • atragerea investiţiilor autohtone şi străine, desfăşurarea unor activități ce creează produse cu valoare adăugată înaltă • atragerea de resurse umane calificate, crearea locurilor de muncă. De asemenea, reprezentanții companiilor IT și viitorii rezidenți ai parcurilor au avut ocazia să afle care sunt activitățile principale ce pot fi desfășurate în cadrul unui parc IT. Acestea sunt: - activităţi de realizare a soft-ului la comandă - activităţi de editare a jocurilor de calculator - activităţi de editare a altor produse software - activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul - prelucrarea de date, administrarea paginilor web şi activităţile conexe, activităţi ale portalurilor web - activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei. Evenimentul are ca scop sensibilizarea companiilor de a crea parcuri IT. Pentru aceasta este nevoie doar de două documente – o cerere adresată Ministerului Economiei și Infrastructurii, în care să fie indicat scopul creării parcului, orientarea funcțională a acestuia, precum și activitățile ce vor fi desfășurate în parc, dar și de un studiu de fezabilitate privind crearea parcului, cu descrierea conceptului acestuia, a informat Vitalie Tarlev. Parcul IT va fi creat printr-o Hotărâre de Guvern și va fi condus de un administrator, ca în cazul Zonelor Economice Libere, a mai anunțat oficialul. Menționăm că potrivit Legii cu privire la parcurile IT, administratorul parcului va aproba Regulamentul de organizare și funcționare a parcului, va stabili obiectivele acestuia, va crea, ține și actualiza Registrul de evidenţă a rezidenţilor, precum şi pagina web oficială. De asemenea, acesta va contribui la atragerea investitorilor şi inventatorilor în activitatea parcului, dar și va întocmi şi prezenta la Ministerul de resort rapoarte trimestriale şi anuale privind activitatea entităţii şi a rezidenţilor acestuia.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.