13
06 2018
629

Suplinirea listei acţiunilor de acordare a ajutorului de stat

În Parlament este înregistrat un proiect de lege ce are ca scop aducerea în concordanță a prevederilor legislației ce reglementează mediul de afaceri cu prevederile Legii Concurenței. Astfel, autorii propun excluderea din sursele de venit a sumelor obţinute de pe urma acordului (convenţiei) de neangajare în activitatea de concurenţă. Totodată, se solicită includerea în art. 131 din Codul fiscal, ce conține lista instituțiilor care sunt în drept să primească informaţii cu privire la un contribuabil concret de la organele de administrare fiscală, a Consiliului Concurenței, în scopul examinării cazurilor din domeniu, ajutorului de stat și publicității. În această listă sunt incluși funcționarii fiscali, organele de drept, Comisia Electorală Centrală, instanțele de judecată, organele abilitate cu funcții în domeniul migrației etc. În același timp, se solicită ca informaţia sistematizată privind bunurile imobile asupra cărora o persoană deţine drept de proprietate să fie eliberată și Consiliului Concurenței. Conform Legii cadastrului bunurilor imobile, această informație se eliberează, în prezent, organelor procuraturii, celor de urmărire penală, Serviciului de Informații și Securitate, instanţelor judecătoreşti, Agenției Naționale de Integritate, Serviciului Fiscal de Stat, Curții de Conturi etc. Autorii menționează că asigurarea accesului Consiliului Concurenței la unele baze de date deținute de autoritățile și instituțiile publice va duce la obținerea, în termeni restrânși, a informațiilor necesare efectuării investigațiilor concurențiale. De asemenea, proiectul prevede că Consiliul Concurenței va exercita, în limitele competenței sale, controlul de stat asupra respectării legislației cu privire la publicitate sub aspectul respectării drepturilor agenților economici. Proiectul mai prevede completarea listei măsurilor ce constituie ajutor de stat. Astfel, acesta va putea fi acordat inclusiv prin: • alocații bugetare • preluarea pierderilor • exceptări de la plata taxelor, impozitelor și altor plăți obligatorii • renunțarea la obținerea unor venituri de pe urma resurselor de stat sau resurselor unităților administrative-teritoriale administrate preferential • garanții acordate de stat, de alte autorități publice sau întreprinderi de stat. În prezent, în conformitate cu Legea cu privire la ajutorul de stat, forma ajutorului de stat o constituie subvențiile sau subsidiile; anularea de datorii; scutirile, reducerile, amânările sau eşalonările la plata impozitelor şi taxelor; cordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferenţiale, acordarea de garanţii în condiţii preferenţiale, investiţii ale furnizorului, dacă rata profitului acestor investiţii este mai mică decât cea normală, anticipată de către un investitor privat prudent. Tot la ajutorul de stat sunt atribuite reducerile de preţ la bunurile şi serviciile furnizate, inclusiv vânzarea unor bunuri mobile şi imobile sub preţul pieţei. Modificările sunt necesare pentru atribuirea unei forme mai exacte și pentru o evidență mai precisă a ajutorului de stat, ceea ce este practicat și în țările UE. De asemenea, se propune majorarea termenului de prescripție de la 6 la 10 ani pentru recuperarea de către Consiliul Concurenței a ajutorului ilegal sau a celui utilizat abuziv. Adoptarea proiectului va conduce la aplicarea mai eficientă și uniformă a prevederilor legislației din domeniul concurenței și ajutorului de stat și la asigurarea cadrului normativ necesar pentru o mai bună definire a priorităților în vederea asigurării respectării normelor privind ajutorul de stat, se menționează în nota proiectului. Potrivit acesteia, pentru implementarea prevederilor menționate nu va fi nevoie de alte costuri sumplimentare, decât cele prevăzute în bugetul de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.