08
09 2017
543

Supraveghere suplimentară pentru instituţiile din cadrul conglomeratelor financiare

Guvernul a susținut, în cadrul ședinței din 6 septembrie curent proiectul ce stabilește regulile de supraveghere suplimentară a entităților reglementate care fac parte dintr-un conglomerat financiar, în scopul asigurării stabilității financiare și a protejării deponenților, asiguraților și investitorilor. Conform proiectului, vor fi supuse supravegherii entitățile reglementate a cărei întreprindere-mamă este o societate financiară holding mixtă cu sediul central în Republica Moldova, precum și entitățile reglementate legate de o altă entitate din sectorul financiar. Proiectul stabilește măsurile de facilitare a supravegherii supimentare, desemnarea autorității competente-coordonatorul și atribuțiile, prevederi referitoare la schimbul de informații între autoritățile implicate, procedurile de gestionare a riscurilor etc. Necesitatea elaborării legii constă în crearea unei baze legale pentru exercitarea supravegherii suplimentare a băncilor, în situația în care pe piața autohtonă vor apărea conglomerațiile financiare, a informat vice-guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Ion Sturzu. Proiectul va asigura integritatea mijloacelor bănești ale deponenților și protejarea drepturilor asiguratorilor și investitorilor. Este important de menționat că proiectul stabilește criteriile de identificare a unui conglomerat financiar și aspectele ce trebuie urmărite la nivel acestuia, cum ar fi nivelul capitalului, concentrarea riscurilor, tranzacțiile în interiorul grupului, sistemele de control intern, procedurile de gestionare a riscurior, reputația conducătorului grupurilor financiare etc, a mai menționat vice-guvernatorul. Documentul mai stabilește pragurile pentru identificarea conglomeratului financiar. Astfel, activitățile unui grup se desfășoară, în principal, în sectorul financiar, dacă raportul dintre totalul activelor din bilanțul entităților reglementate și al celor nereglementate din sectorul financiar din cadrul grupului și totalul activelor din bilanțul grupului în ansamblul său depășește 40%. De asemenea, activitățile din diferite subsectoare ale sectorului financiar sunt semnificative dacă, pentru fiecare subsector în parte, media aritmetică între raportul dintre totalul activelor din bilanțul acelui subsector și totalul activelor din bilanțul entităților din sectorul financiar din cadrul grupului și raportul dintre cerințele de solvabilitate ale aceluiași subsector și totalul cerințelor de solvabilitate ale entităților din sectorul financiar din cadrul grupului depășesc 10%. Un alt criteriu menționează că activitățile desfășurate între subsectoarele grupului vor fi considerate semnificative, dacă totalul activelor din bilanțul subsectorului cel mai puțin important din grup depășește 500 mil. de lei. Documentul stabilește că entitățile reglementate sau societățile financiare holding mixte, după caz, vor raporta periodic, cel puțin o dată pe an, coordonatorului orice concentrare semnificativă a riscurilor la nivelul conglomeratului financiar, precum și toate tranzacțiile semnificative în interiorul grupului, ale entităților reglementate din cadrul unui conglomerat financiar. În cazul în care nu se stabilește altfel de către coordonator prin actele sale, o tranzacție în interiorul grupului se consideră a fi semnificativă dacă valoarea acesteia depășește cel puțin 5% din valoarea totală a cerințelor de adecvare a capitalului la nivelul unui conglomerat financiar. Proiectul prevede că entitățile reglementate, trebuie să dispună, la nivelul congolomeratului financiar de mecanismele de control intern, ce includ mecanisme pentru a identifica și măsura toate riscurile semnificative și pentru a determina un nivel al fondurilor proprii corespunzător riscurilor asumate, proceduri de raportare și proceduri care să permită identificarea, măsurarea, monitorizarea și controlul tranzacțiilor din interiorul grupului și a concentrării riscurilor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.