19
03 2020
446

Susţinerea afacerilor cu potenţial înalt de creştere şi internaţionalizarea acestora

Trecerea de la modelul de dezvoltare economică bazat pe consum la o nouă paradigmă orientată spre atragerea investiţiilor, implementarea inovaţiilor, stimularea exporturilor, susţinerea dezideratului politic de integrare europeană şi a tendinţelor economice mondiale sunt prioritățile proiectului Programului de susţinere a afacerilor cu potenţial înalt de creştere si internaţionalizarea acestora. Documentul este elaborat de Ministerul Economiei și infrastructurii, urmează a fi aprobat prin hotărâre de Guvern și implementat prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Autorii proiectului menționează că, acum opt ani, a fost aprobată Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”, obiectivele căreia sunt creşterea productivităţii prin eficientizarea proceselor de producere şi utilizarea eficientă a resurselor naturale, financiare şi de capital uman, a materiei prime, crearea unui spaţiu pentru inovare şi valoare adăugată, precum şi alocarea resurselor în conformitate cu necesităţile de producere, a gradului de încredere a investitorilor, extinderea accesului la noi pieţe datorită cererii sporite pentru produse mai competitive, adaptate în conformitate cu sistemul de standardizare favorabil IMM etc. Actualul proiect al Programului de susţinere a afacerilor cu potenţial înalt de creştere şi internaţionalizarea acestora propune măsuri de suport pentru IMM axate pe trei domenii de intervenţie:Investiţii în creşterea afacerilor, a competitivităţii si a productivităţii acestora: creşterea potenţialului inovator prin adoptarea noilor tehnologii, a sistemelor de management performante şi flexibile, precum şi creşterea eficienţei şi calităţii produselor/serviciilor • Substituirea importurilor şi orientarea spre export: depăşirea barierelor tehnice apărute în calea comerţului; diversificarea produselor/serviciilor cu valoare adăugată sporită şi adaptarea acestora la standarde internaţionale; oferirea de consultanţă, suport informaţional şi financiar, acordat în vederea identificării noilor pieţe externe sau potenţiali parteneri de dezvoltare a afacerilor • Crearea şi consolidarea legăturilor cu partenerii locali şi străini: creşterea capacităţilor furnizorilor locali, încurajarea parteneriatelor dintre IMM locale şi corporaţiile transnaţionale, elaborarea şi includerea pofilelor producătorilor autohtoni pe diverse platforme naţionale şi 5 internaţionale, integrarea IMM moldoveneşti în lanţurile valorice internaţionale şi orientarea spre clusterizare. Proiectul prevede trei componente, fiecare dinte acestea contribuind la realizarea și susținerea programului de dezvoltare a întreprinderilor. În nota informativă a documentului este menționat că în bugetul MEI în cadrul Subprogramului 5004 „Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii” pentru acţiunea de implementare a Programului de susţinere a afacerilor cu potenţial de creştere înalt şi internaţionalizare a acestora au fost planificate resurse financiare pentru anul curent în sumă de 15 mil. mii lei, iar pentru anul 2021 cuantumul acestora este estimat la 10 mil. lei. Totodată, este planificată revizuirea şi aprobarea Strategiilor sectoriale de cheltuieli, Ministerul Economiei şi Infrastructurii propunând suplinirea alocărilor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.