02
07 2018
1659

Tarife mai mici pentru distribuția energiei electrice, începând cu 1 iulie

Începând cu 1 iulie 2018, se vor aplica noi tarife pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de către „RED Nord” S.A., diferențiate în funcție de nivelul tensiunii rețelelor electrice de distribuție. În Monitorul Oficial din 29 iunie curent Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat Hotărârea privind tarifele și prețurile reglementate la energia electrică. Astfel, pentru serviciul de distribuție prestat de „RED Nord” S.A prin rețelele electrice de distribuție de tensiune medie (6, 10 kV) se va achita 62 bani/Kv (fără TVA), iar pentru cele prestate prin rețelele electrice de distribuție de tensiune joasă se va percepe 86 bani/Kv (fără TVA). Totodată, prin această hotărâre au fost aprobate și prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”, diferențiate în funcție de punctele de delimitare sau locurile de consum ale consumatorilor finali. Astfel, la punctele de intrare în rețelele electrice de transport se va taxa cu 93 bani / kWh (fără TVA) – cu 22,6% mai puțin. La punctele de ieșire din rețele electrice de transport se va aplica 107 bani / kWh (fără TVA), cu 20,4% mai puțin. Tariful pentru furnizarea energiei electrice consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețele electrice de distribuție de tensiune medie va fi redus de la 184 bani la 166 bani / kWh (fără TVA). Pentru cei cu instalații racordate la rețelele de tensiune joasă, tariful se reduce de la 211 la 191 bani / kWh (fără TVA). Pentru consumatorii noncasnici, care dispun de echipament de măsurare corespunzător, plata pentru energia electrică consumată se efectuează la tarife diferențiate, în funcție de orele de consum: • între orele: 10.00-17.00, 20.00-22.22 în trimestrele I și IV; între orele 10.00-20.00 în trimestrele II și III ale anului - cu coeficientul 1,0 de la tariful stabilit; • în orele de vârf: 7-10, 17-20 în trimestrele I și IV; în orele de vârf 7.00-10.00, 20.00-22.00 în trimestrele II și III ale anului - cu coeficientul 1,6 de la tariful stabilit; • în orele de noapte 22.00-7.00 pe parcursul întregului an - cu coeficientul 0,6 de la tariful stabilit. Pentru consumatorii casnici, care dispun de echipament de măsurare corespunzător, plata pentru consumul energiei electrice în orele de noapte (de la orele 22.00 până la orele 6.00) se efectuează cu coeficientul 0,6 de la tariful stabilit. Aceste prevederi sunt valabile doar în cazul când contractele de procurare a energiei electrice semnate de furnizor și, respectiv, contractul dintre furnizor și consumatorul final includ asemenea clauze. Consumatorii noncasnici cu puterea permisă de 50 kVA şi mai mult şi consumul lunar de energie activă de 10 000 kWh şi mai mult vor compensa furnizorului consumul tehnologic în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile sale de utilizare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.