13
02 2019
1166

Tarifele ANSA: principiul de acoperire a cheltuielilor

La determinarea tarifelor serviciilor prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor se va ține cont de cheltuielile legate de remunerarea muncii, cele ce țin de contribuții de asigurări sociale și medicale și normele de timp pentru prestarea serviciului. Guvernul a aprobat Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, precum și Nomenclatorul serviciilor prestate de ANSA și a tarifelor la acestea. Mecanismul aplicat la calcularea tarifelor are la bază principiul de acoperire a cheltuielilor aferente prestării unui anumit serviciu. Tarifele sunt stabilite la o rată forfetară, calculate separat pentru fiecare serviciu prestat și se calculează pentru anul bugetar curent, în baza cheltuielilor planificate în bugetul Agenției pentru anul respectiv. Structura cheltuielilor incluse în calculul tarifelor la serviciile prestate de Agenție este stabilită în corespundere cu prevederile clasificației economice bugetare, aprobată în modul corespunzător și prevăzută în bugetul Agenției. Potrivit Metodologiei, anual, în termen de 60 zile de la începutul anului bugetar, ANSA realizează recalcularea tarifelor. În cazul în care pe parcursul anului se înregistrează o creștere sau o descreștere cu cel puțin 10% a tarifului recalculat față de cel în vigoare al unui anumit serviciu, ANSA poate propune Guvernului spre aprobare tariful recalculat. Metodologia a fost elaborată în scopul creării cadrului normativ necesar perceperii de către ANSA a plăților pentru serviciile prestate. În același timp, Nomenclatorul cuprinde denumirea serviciilor prestate de către Agenție, tarifele pentru fiecare serviciu și actul normativ ce reglementează posibilitatea Agenției de a presta serviciul identificat. Astfel, în urma analizei actelor normative, s-au identificat 206 tipuri de servicii pe care Agenția le poate presta operatorilor economici din lanțul alimentar.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.