28
12 2021
1659

Tarifele BASS pentru anul 2022

Astăzi, 28 decembrie, Casa Națională de Asigurări Sociale a comunicat că, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 206/2021 și Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489/1999, pentru anul 2022 la calcularea sumei datorate bugetului asigurărilor sociale de stat de către categoriile de plătitori stabilite în Anexa nr.3 la Legea nr.489/1999 se vor aplica următoarele tarife și termene de virare a contribuțiilor:

 

Categoriile de plătitori și de asigurați conform anexei nr. 3 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale

Tarifele și baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii 

Termenele de virare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

1.1. Angajatorul, persoana juridică sau fizică asimilată angajatorului:

- pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă, persoanele aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, cu excepția celor specificate la pct. 1.2-1.5;

- pentru angajații și/sau alte persoane fizice, în baza contractelor civile, în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, în cazul rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației;

- pentru cetățenii Republicii Moldova angajați prin contract în proiecte, în instituții și organizații internaționale, indiferent de sursa de finanțare a activităților, în cazul în care acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte nu prevăd scutirea de plată a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;

- pentru persoanele care desfășoară activitate în funcții elective ori sunt numite în cadrul autorităților executive;

- pentru judecători, procurori, Avocați ai Poporului.

29% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații;

- pentru angajatorii autorităților/instituțiilor bugetare și autorităților/ instituțiilor publice la autogestiune, cu excepția instituțiilor de învățământ superior și a instituțiilor medico-sanitare.

 

 

Lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune

24% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații;

- pentru angajatorii sectorului privat, instituțiilor de învățământ superior și ai instituțiilor medico-sanitare.

 

 

Lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune

1.2. Angajatorul

- pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, care activează în condiții speciale de muncă conform anexei nr. 2.

39% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații;

- pentru angajatorii autorităților/instituțiilor bugetare și autorităților/ instituțiilor publice la autogestiune, cu excepția angajatorilor sectorului privat.

Lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune

32% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații;

- pentru angajatorii sectorului privat.

Lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune

1.3. Persoanele care exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare a activității profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995

24%  la venitul medicului de familie titular al practicii medicului de familie, determinat în conformitate cu prevederile legislației.

Lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune

1.4. Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației

În conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației

1.5. Angajatorii din agricultură (persoane fizice și juridice) care practică în decursul perioadei de gestiune nu mai puțin de 95% din activitățile stipulate în grupele 01.1-01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei;

- pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii:

24% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații

Lunar, câte 1/12 din suma anuală, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune

 

- din mijloacele angajatorului

18% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații

- de la bugetul de stat

6% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații

1.6. Persoanele fizice, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1-1.5, care se regăsesc în una dintre situațiile:

- fondatori ai întreprinderilor individuale;

- persoane fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor;

- persoanele fizice care exercită activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal.

Taxa fixă anuală 12838 de lei

 

 

 

 

 

Lunar, câte 1/12 din suma anuală, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune

1.61. Liber-profesioniștii ce practică activitate în sectorul justiției, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1-1.6

Taxa fixă anuală 24255 lei

Lunar, câte 1/12 din suma anuală, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune

1.7. Titularii patentei de întreprinzător, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1-1.61

Taxa fixă anuală 12838 de lei

La momentul solicitării sau prelungirii patentei

1.8. Angajatorul din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi - pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi

 

Taxa fixă anuală 12838 de lei

Lunar, câte 1/12 din suma anuală, pentru fiecare angajat conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi, până la data de 25 a lunii premergătoare celei de gestiune. În cazul angajării persoanelor fizice în perioada de după data raportării a lunii premergătoare lunii de gestiune și până la sfârșitul perioadei de gestiune, angajatorii sunt obligați să achite contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii până la finele lunii de gestiune, proporțional pentru perioada de până la următoarea raportare și integral pentru luna de gestiune

1.9. Persoanele fizice care exercită activități în calitate de zilieri în temeiul Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unei activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1-1.8

Taxa fixă anuală 3270 de lei

Lunar, câte 1/12 din suma anuală, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, pentru lunile în care a exercitat activitate necalificată cu caracter ocazional

 

Persoane fizice care încheie contract individual cu Casa Națională de Asigurări Sociale

Categoria de plătitor

Tarifele și baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii 

Termenele de virare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

Categoriile de persoane care nu sunt menționate în anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999

Taxa fixă anuală 12838 de lei, dar nu mai puțin de 1/12 din sumele respective lunar

La data încheierii contractului

Categoriile de persoane care nu sunt menționate în anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999, proprietari sau arendași de terenuri agricole care lucrează terenul în mod individual

Taxa fixă anuală 3270 de lei, dar nu mai puțin de 1/12 din sumele respective lunar

La data încheierii contractului


via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.