18
02 2019
651

Tarifele pentru marcarea obiectelor din metale preţioase, modificate

Astăzi, 18 februarie 2019, a intrat în vigoare Metodologia de calculare a tarifelor pentru probarea şi marcarea obiectelor din metale preţioase, expertizarea metalelor preţioase, diagnosticarea pietrelor preţioase, evaluarea pietrelor prețioase, a giuvaierelor, a metalelor prețioase și a articolelor din acestea. În Monitorul Oficial din 15 februarie 2019 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.58 din 11.02.2019 cu privire la aprobarea listei serviciilor, tarifelor și a metodologiei de calculare a acestora pentru serviciile prestate în domeniul metalelor prețioase și pietrelor prețioase. Metodologia a fost elaborată în scopul asigurării unei baze normative ce ține de tipul serviciilor prestate, precum și ajustarea tarifelor la realitățile curente. Astfel, tarifele pentru determinarea titlului, marcarea obiectelor din metale preţioase, expertizarea metalelor şi diagnosticarea pietrelor preţioase vor fi majorate cu 20%. Ajustarea lor s-a efectuat luând în considerare unii indicatori și factori, cum ar fi rata inflației pentru perioada 2012-2017, costurile directe suportate (retribuirea muncii, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii, prime de asigurare de asigurare de asistență medicală, costuri ale reactivelor și materialelor) și costuri indirecte de producție suportate (arenda, serviciile de pază, uzura activelor fixe etc.). Totodată, metodologia prevede introducerea tarifului pentru serviciile prestate persoanelor fizice şi juridice care practică activitate de întreprinzător în cazul recepționării de către acestea a articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase în baza contractelor civile (bilete de amanet, chitanță pentru valorile achiziționate, contract de consignație). Prevederea este justificată de complexitatea aliajelor în articolele prezentate, care necesită timp suplimentar pentru determinarea tipului și titlului metalului prețios, reactive chimice costisitoare, utilizarea aparatelor performante etc. De asemenea, documentul conține listele serviciilor şi tarifelor pentru probarea, marcarea și expertizarea metalelor preţioase, diagnosticarea pietrelor preţioase și a articolelor din acestea care prevăd că, în cazul în care articolele conțin atât metale prețioase, cât și metale neprețioase și alte materiale, plata pentru marcare se calculează pornind de la masa metalelor prețioase, care se determină cu aproximație în comun cu beneficiarul sau conform documentelor de însoțire. Se mai prevede că, pentru prestarea serviciilor în regim de urgență, plata se majorează cu 150% pentru executarea lucrărilor în termen de până la 4 ore, cu 100% – pentru executarea lucrărilor în 24 de ore și cu 50% – pentru executarea lucrărilor în 48 de ore.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.