04
02 2019
928

Tații cu mulți copii nu vor mai fi discriminați

Curtea Constituțională a decis că dreptul la asigurare obligatorie de asistență medicală din contul statului poate fi oferit nu doar mamelor cu patru și mai mulți copii, dar și taților acestora. În Monitorul Oficial din 1 februarie a fost publicată Hotărârea pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 1585 din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală și din Regulamentul privind acordarea/ suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală și ale HG nr.1246. Amintim că, la data de 19 decembrie 2018, a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 1246 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, p.34 lit. f) al căruia prevede că statutul de persoană asigurată în sistemul AOAM este oferit, pe termen nelimitat, mamelor cu patru şi mai mulţi copii, indiferent de faptul sunt aceștia copiii biologici ai femeii sau adoptați. Curtea a sesizat că aceleași prevederi anterior erau incluse în HG nr. 1015 din 05.09.2006 cu privire la aprobarea unor acte normative (adrogată odată cu punerea în aplicare a HG nr.1246), dar și în Legea nr. 1585. Conform prevederilor legislației, statutul de persoane asigurate de Guvern îl au persoanele fizice neangajate, încadrate în una dintre categoriile indicate la art.4 alin.(4) din Legea nr.1585, pentru care Guvernul are calitatea de asigurat și primele de AOAM pentru aceste categorii sunt achitate din bugetul de stat (cu excepția persoanelor obligate prin lege să se asigure în mod individual). Examinând admisibilitatea examinării sesizării depuse de un grup de deputați, Curtea indică că, o măsură intră în câmpul de aplicare al art. 16 din Constituție1 atunci când aceasta conduce, în funcție de anumite criterii, la rezultate diferite în situații identice sau asemănătoare, sau atunci când, utilizând criterii neutre, aceasta are ca efect dezavantajarea unei categorii de persoane. Autorii sesizării consideră că, în relația cu copiii lor, atunci când se pune problema creșterii și a îngrijirii acestora, părinții trebuie să se bucure de beneficii egale, pentru că împart aceleași griji și aceleași obligații, respectiv, excluderea taților de la beneficiul măsurii asigurării obligatorii de asistență medicală din contul statului este o discriminare pentru aceștia. Opinia a fost susținută și de Avocatul Poporului. Instanța a reținut că, atunci când tratamentul diferențiat nu urmărește realizarea unui scop legitim sau atunci când nu respectă o relație rezonabilă de proporționalitate între mijloacele utilizate și scopul urmărit, acesta este nejustificat, și consideră că scopurile în discuție nu se regăsesc în cazul normelor contestate, pentru că dreptul la AOAM urmărește garantarea protecției sănătății părintelui care asigură îngrijirea a patru sau mai mulți copii. Totodată, în cazul în care alte persoane decât părinții biologici au grijă de patru sau mai mulți copii, acestea pot iniția procedurile necesare pentru obținerea custodiei asupra copiilor, fapt care va determina, în consecință, și stabilirea dreptului de asigurare obligatorie a asistenței medicale din contul statului. Astfel, Curtea Constituțională, pentru a remedia deficiența existentă, și-a rezervat prerogativa de a stabili, prin Hotărârea nr.3 din 18 ianuarie 2019, o soluție provizorie care să reglementeze problema în cazul părintelui ce îngrijește patru sau mai mulți copii, până va interveni Parlamentul, care urmează să modifice prevederile legislației. Soluția Curții Constituționale le impune autorităților responsabile din domeniul AOAM ca, la sesizarea beneficiarilor măsurii asigurării obligatorii a asistenței medicale (atât mama cât și alte persoane, care au calitatea de părinte ce îngrijește patru sau mai mulți copii), să dea curs demersurilor respective. Cu toate acestea, obligativitatea respectării de către posibilii beneficiari a celorlalte condiții prevăzute de legislație vor rămâne în vigoare. ____________________________________________________________ 1 Articolul 16 Egalitatea (1) Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului. (2) Toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.