17
08 2020
818

Taxe mai mici pentru autorizația specială de transport eliberată de către ANTA

La 7 august 2020 a intrat în vigoare Legea nr.163 din 20.07.2020 pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997, publicată în Monitorul Oficial nr.199-204 art. 440 din 07.08.2020.  Legea dată prevede modificarea art.350 și anexei nr. 3 „Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate și neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise” la titlul IX „Taxele rutiere” din Codul fiscal nr. 1163/1997, și anume micșorarea taxelor prevăzute în această anexă.

 

Pe parcursul anului 2019, Autoritatea administrativă ”Agenția Națională Transport Auto”, în parteneriat cu Programul USAID Reforme Structurale în Moldova, a realizat o evaluare a condițiilor și a procesului de emitere a autorizației speciale de transport, care a avut ca scop îmbunătățirea procedurii menționate și uniformizarea taxelor, conform bunelor practici regionale și internaționale. Rezultatele evaluării au fost prezentate public în octombrie 2019 și printre propunerile de optimizare a procesului a fost și reducerea taxelor pentru acest tip de autorizații.

 

Micșorarea taxelor a fost posibilă datorită conlucrării eficiente cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, Uniunea Transportatorilor și Drumarilor din Republica Moldova, Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova, proiectul legii respective fiind înaintat și promovat de către un grup de deputați în Parlamentul Republicii Moldova. De asemenea, în procesul realizării evaluării sus-menționate au participat și companiile care prestează servicii cu unități de transport ce depășesc masa și dimensiunile admise.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.