16
02 2016
1022

Tehnologiile informaționale și de comunicații ( *TIC) în servicilui unei ramuri tradiționale

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul Strategiei de dezvoltare informațională a sectorului agroindustrial e - Agricultura”. Noțiunea de e - Agricultura este considerată de MAIA drept o investiție inteligentă în domeniul agroindustrial. Prin utilizarea TIC se prevede îmbunătățirea gestionării sectoarelor animalier, vegetal și al industriei alimentare, atât la nivel operațional, cât și la nivel managerial. Impactul benefic va fi resimțit de fermieri, de guvernarea sectorului, de toți partenerii acestuia, precum și de consumatori. Potrivit Proiectului Strategiei e - Agricultura obiectivele acesteia constau în dezvoltarea infrastructurii informaționale, a serviciilor publice electronice oferite de sectorul agroindustrial și sporirea competențelor digitale ale angajaților din sector. Proiectul Strategiei e - Agricultura va avea mai multe componente, care vor include soluții informaționale destinate automatizării evidenței și business-proceselor din domeniul agroalimentar, produselor de origine vegetală, de origine animală și produselor uz veterinar. Va fi posibil de urmărit trasabilitatea acestor produse. Se preconizează automatizarea evidenței elementelor de infrastructură agricolă, precum și a resurselor agricole: terenurile agricole, tehnicii și utilajelor agricole. Proiectul impune și crearea Ghișeului Unic în Agricultură - un mecanism ce permite părților implicate în activitatea de afaceri din sectorul agroindustrial să acorde informații și documente standardizate printr-un singur punct de recepționare. Acesta, în contextul implementării cerințelor legislației privind reglementarea activității de întreprinzător. Realizarea obiectivelor Strategiei vor conduce la consolidarea resurselor informaționale integrate în agricultură , vor permite prognozarea dezvoltării businessului agrar și dezvoltarea pieței produselor agricole . Noul ministru al agriculturii și industriei alimentare Eduard Grama a spus că acordă o importanță deosebită modernizării, dinamizării și transparentizării proceselor în agricultură. Recent, la o întâlnire în cadrul Clubului de presă a Asociației Ziariștilor Economiști Grama a informat că în curând va fi început lucrul asupra elaborării unui Registru al producătorilor horticoli, după modelul Registrului producătorilor vitivinicoli. Fiecare potențial investitor , cumpărător va putea accesa informația din Registru, urmări trasabilitatea unor sau altor produse horticole, expuse pe piață. Grama a relevat că, astfel, vor deveni transparente și unele cifre privind recoltele obținute de un producător sau altul. Va fi soluționată, într-o anumită măsură, și problema impozitării în sectorul agrar, unde în prezent nu există o procedură de declarare a recoltelor obținute de producători în scop de impozitare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.