20
12 2016
1074

Tendinţele de dezvoltare a serviciilor fiscale electronice au fost discutate în cadrul unei mese rotunde

Serviciile fiscale electronice lansate în 2016 şi noile provocări de dezvoltare din domeniul adminsitrării fiscale electronice au fost discutate ieri în cadrul unei mese rotunde „Serviciile fiscale electronice: realizări și perspective”, organizate de Serviciul Fiscal de Stat în comun cu partenerul tehnologic Î.S. „Fiscservinform” – administratorul sistemului informaţional fiscal și partener media PP „Monitorul Fiscal FISC.MD”. La eveniment au participat reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei, Ministerului Tehnologiei Informaţiilor şi Comunicaţiilor, Comisiei parlamentare economie, buget şi finanţe, Camerei de Comerţ şi Industrie, Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști (ACAP), Confederației Naționale a Patronatelor din Republica Moldova (CNPM), Asociaţiei Investitorilor Străni (AIS), alți actori interesați de subiect. În cadrul mesei rotunde s-au discutat oportunităţile oferite de serviciile fiscale electronice atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii fiscali, trasate căi de dezvoltare pentru perioada următoare în domeniul administrării fiscale electronice, prezentate obiectivele de dezvoltare a tehnologiilor informaţionale în domeniul fiscal în conformitate cu Strategia de dezvoltare IT 2016–2020. Astfel, pentru anii următori, SFS se va axa pe modernizarea produselor electronice destinate contribuabililor, procesului raportării şi controlului documentelor, administrării proceselor de management strategic, a proceselor organizatorice şi de suport, asupra altor domenii prioritare. Toate activităţile realizate pentru implementarea serviciilor fiscale electronice au avut un scop clar, şi anume – să fie utile pentru utilizatori. Un alt moment important este sporirea gradului de securitate a datelor cu caracter personal, softurile care se dezvoltă în prezent permit o trasabilitate mare a informaţiei despre cine, când şi cum a solicitat informaţie privind un anumit contribuabil, a menționat Șeful IFPS Serghei Puşcuţa. Administratorul Î.S. „Fiscservinform”, Vitalie Coceban, a trecut în revistă infrastructura Sistemului informațional integrat al SFS. Realizarea obiectivelor acestui sistem se regăsește prin înregistrarea şi evidenţa contribuabililor, unificarea procesului de raportare şi dezvoltarea unui singur raport, optimizarea cantităţii informaţionale, extinderea şi modernizarea Contului curent ca un sistem unic de contabilizare (impozitarea într-un singur ghişeu), dezvoltarea spectrului extins de SIA „e-Cerere”, dezvoltarea SIA „e-Factura” prin ciclul mic pentru toți agenții economici din Republica Moldova și altele. Serviciul Fiscal de Stat se află printre liderii autorităţilor care au atins un grad înalt în digitizarea serviciilor electronice și îşi perfecţionează viziunea strategică în dezvoltarea continuă a serviciilor electronice, soluţiilor informaționale în administrarea fiscală din Republica Moldova, a menţionat Vitalie Coceban. Totodată, tehnologiile informaţionale au o capacitate de a se dezvolta foarte repede, iar Serviciul Fiscal trebuie să ţină pasul cu noile realizări care au loc în societate. Contribuabilii au avut o serie de întrebări legate de funcționarea unor servicii fiscale electronice, cum ar fi Anticamera on-line, Contul curent, e-Factura, modernizarea serviciului Diseminare mesaje prin extinderea cu alte tipuri de mesaje – și anume, înștiințării fără a bloca conturile, etc. Mă interesează să aflu dacă anticamera on-line funcționează sau nu, serviciul dat este disponibil zilnic? a fost întrebarea unui participant din partea CNPM. S-a constatat că contribuabilii accesează anticamera on-line cu o frecvență destul de redusă, o dată pe săptămână primim în medie 3 interpelări. Noi ne străduim, totuși, să oferim niște produse care să fie solicitate în masă, a afirmat șeful IFPS. Referitor la întrebarea privind funcționarea contului curent, Serghei Pușcuța a menționat că este un soft foarte important, care se află într-un proces de modernizare. Este un soft functional. După părerea mea, el este inima sistemului fiscal electronic, însă, deoarece este un sistem foarte complex și are multe interacțiuni cu alte surse, pe parcursul anului curent a fost într-un permanent proces de modernizare și de eliminare a diverselor erori ce apăreau pe parcurs. Avem drept obiectiv ca începând cu 1 ianurie 2017 acest produs informational să fie trecut în administrarea și mentenanța Serviciului Fiscal de Stat, a menționat Șeful IFPS. O altă solicitare a contribuabililor a vizat administrarea serviciului oficiului online al contribuabilului, și anume ca în cadrul oficiului contribuabilului să fie gestionat mai strict accesul, ar fi bine ca conturile personale salariale să fie pe un cont separat, unde să poate intra doar o anumită persoană. Alexandr Ghiman, șeful Direcției comerciale din cadrul Î.S. „Fiscservinform”, a tinut să comunice că la moment, acest funcțional este în cadrul serviciului Declarație electronică, și directorul companiei, accesând modulul dat gestionează drepturile de acces, poate alege persoane și la ce tip de rapoarte să aibă acces. La întrebarea referitor la semnătura electronica, Vitalie Coceban a prezentat unele concretizări referitor la utilizarea semnăturii electronice și necesitatea încheierii/ prelungirii semnăturii electronice și semnarea contractelor în fiecare an ținând cont de prevederile legislatiei în vigoare aferente securității, datelor cu caracter personal și Legii nr. 91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic. La sfîrșitul evenimentului Serghei Pușcuța a mulțumit tuturor participanților pentru implicarea activă în discuții și a subliniat că toate propunerile și sugestiile prezentate în cadrul mesei rotunde vor fi examinate și utilizate în procesul de dezvoltare a serviciilor fiscale, atât cele existente, cât și planificate pentru viitor. Conform datelor prezentate în cadrul evenimentului, începând cu anul 2008 au fost lansate 16 servicii fiscale electronice pentru contribuabili şi 26 de servicii electronice destinate funcţionarilor fiscali şi autorităţilor publice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.