12
11 2021
112

Tendința de revigorare a economiei naționale

Ministerul Economiei a publicat Raportul lunar privind evoluția social-economică a Republicii Moldova.  Potrivit acestuia, tendința de recuperate a economiei naționale este clară, iar principalele domenii care au contribuit la creșterea reală a Produsului Intern Brut cu 11,7% (până la 104,2 mld. lei în semestrul I) sunt activitatea investițională (contribuția în PIB cu 13,7%), consumul final (cu 11,9%), sectorul public (cu 2,3% contribuție la PIB), comerțul, transportul şi depozitarea; activitățile de cazare și alimentație publică (cu 2,1%); industria (cu 1,9%) și construcțiile (respective, 1,6%). Descreșteri sunt înregistrate la exporturi, care a sustras 13,9% din creșterea PIB.

 

Astfel, volumul investițiilor în active imobilizate a crescut cu 21,8%, însumând circa 10,1 mld. lei. Comerțul de bunuri cu amănuntul a înregistrat o majorare de 18,5% (în prețuri comparabile), iar comerțul cu servicii de piață prestate populației – cu 79,2%. Sectorul agricol a acumulat o creștere de 20,5%, sporirea producției globale fiind determinată de creșterea producției vegetale cu 34,9%. Este mai mare cu 12,8% și volumul producției industriale datorit relansării industriei prelucrătoare (+11,4%), industriei extractive (+8,2%), dar majorării producției sectorului energetic (+21,4%). Doar industria alimentară s-a diminuat în lunile ianuarie-septembrie 2021 cu 6,3%.

 

Se fac resimțite presiunile inflaționiste: rata inflației anuală a depășit nivelul de sus al intervalului de variație al țintei inflației stabilite BNM (5% +/- 1,5%), atingând 6,7% în luna septembrie 2021 față de septembrie 2020, cee ace a determinat BNM să majoreze până la 4,65% cu rata de bază (cu 1%).

 

Volumul creditelor noi acordate în ianuarie-septembrie 2021 sunt în creștere cu 35,5% comparative cu cele acordate în perioada respectivă a anului 2020, datorită condițiilor de creditare favorabile. Cel mai mult s-a majorat volumul creditelor acordate persoanelor fizice – de 1,8 ori, dintre care creditele pentru consum s-au majorat de 1,8 ori, iar cele ipotecare – cu 31,1%. În perioada de raportare volumul depozitelor noi atrase a fost mai mic cu 2,4% din cauza atractivității reduse a acestora.

 

Potrivit Raportului, veniturile bugetare sunt în creștere, doar în luna septembrie fiind înregistrată o majorare a acestora cu 26,3%. În primele 10 luni ale anului 2021 în BPN au fost acumulate venituri în sumă de 61,6 mld. lei, cu 11,5 mld. lei mai mult față de perioada similară a anului trecut.

 

Totodată, a sporit și salariul mediu lunar brut al unui angajat din economia națională, care a atins 8758,6 lei (+13,2% termeni nominali și +11,1% în termeni reali). În sectorul bugetar salariul mediu lunar a constituit 7620,1 lei (în creștere cu 6,9%), iar în sectorul real – 9172,5 lei (majorare cu 15,1%).

 

Integral Raportul poate fi consultat aici.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.