06
10 2017
3454

Terenurile întovărășilor pomicole ar putea căpăta statut de terenuri de construcții

La inițiativa și la solicitarea adunării generale a întovărășilor pomicole, consiliile locale vor putea decide includerea loturilor de teren din cadrul întovărășirilor pomicole în intravilanul localităților, cu respectarea normelor de urbanism, în modul stabilit de Guvern. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege ce prevede modificarea mai multor acte legislative – Legea privind administrația publică locală, Legea privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului, Legea privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului, prin atribuirea consiliilor sătești și orășenești a atribuțiilor de modificare a perimetrului intravilanului întovărășilor pomicole. De asemenea, proiectul prevede și completarea Codului funciar cu un alineat nou ce acordă posibilitatea modificării destinației terenurilor întovărășilor pomicole în terenuri de construcții, prin modificarea planurilor urbanistice ale localităților. Potrivit proiectului, odată cu majorarea numărului de case construite și de persoane care se stabilesc pe terenurile respective, starea urbanistică a localității se agravează și anume infrastructura este creată cu abateri de la normele în construcții din motivul lipsei planului de urbanism. Această stare are loc din cauza neconcordanței prevederilor actelor normative, prin faptul că Hotărârea Parlamentului cu privire la întovărășirile pomicole, pe de o parte, nu acceptă construcția caselor capitale, pe când, Hotărârea Guvernului cu privire la întovărășirile pomicole nu interzice aceste lucrări. Potrivit notei informative a proiectului, documentul a fost elaborat pentru armonizarea cadrului normativ și soluționarea problemelor cetățenilor referitor la executarea construcțiilor capitale în întovărășiri pomicole. Potrivit datelor, în Republica Moldova sunt înregistrați 72 419 deținători de terenuri în cadrul întovărășirilor pomicole și 14 451 deținători de construcții capitale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.