22
10 2020
739

Termenul de aplicare a unor măsuri necesare prevenirii și controlului infecției COVID-19, extins

Hotărârea Guvernului nr. 732 cu privire la prelungirea termenului de aplicare a unor norme din Legea nr.69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative (HG nr. 732/2020) este modificată. Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul de hotărâre a Executivului care prevede menținerea achitării de către angajatorul de la locul de serviciu/de muncă de bază a tuturor drepturilor salariale lucrătorilor medicali detașați în cadrul instituţiilor medico-sanitare publice spitaliceşti destinate internării pacienţilor care întrunesc criteriile definiţiei de caz pentru COVID-19 până la 30 noiembrie 2020, termenul fiind extins cu o lună.

Totodată este aprobată menținerea dreptului la spor lunar de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate în mărime de până la un salariu de bază a personalului Agenţiei Naţionale de Sănătate Publică (ANSP), al instituţiilor/subdiviziunilor medicale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a Ministerului Apărării (MA), a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP) şi a Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS), antrenat nemijlocit în acţiuni de prevenire, control şi tratare a infecţiei COVID-19 și în mărime de până la 50% din salariul de bază – personalului din centrele de plasament temporar pentru persoanele vârstnice şi cu dizabilităţi (copii, adulţi) din gestiunea Agenţiei Naţionale Asistenţă Socială.

Documentul prevede și prelungirea termenului achitării indemnizației unice în mărime de 16 000 de lei angajaţilor infectaţi cu COVID-19 ai ANSP, ai instituţiilor/subdiviziunilor medicale din cadrul MAI, al MA, al ANP, al instituţiilor medico-sanitare publice spitaliceşti, de asistenţă medicală urgentă prespitalicească și de asistenţă medicală primară.

A fost susținută și extinderea termenului aferent dreptului de a prezenta certificate de origine preferenţială a mărfurilor în copii (pe hârtie sau în format electronic) sau autentificate cu semnătură electronică (prezentate în copii sau în original), în vederea confirmării originii mărfii.

Până la finele lunii noiembrie se va permite și aplicarea unor norme legate de achizițiile publice necesare pentru prevenirea și controlul COVID-19, precum reducerea termenelor în cadrul licitației deschise, licitației restrânse și cererii ofertei de prețuri, utilizarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a anunțului de participare în cazurile de extremă urgență, majorarea pragurilor de aplicare a Legii nr. 131/2015 cu privire la achizițiile publice, posibilitatea plății în avans pentru achizițiile publice necesare prevenirii și controlului infecției COVID-19.

Implementarea proiectului HG nr. 732/2020 modificate este planificată din 1 noiembrie 2020 și se va efectua în limita cuantumului resurselor financiare prevăzute în acest sens în bugetul de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.