22
07 2021
584

Termenul de declarare și achitare a CAS expiră pe 26 iulie

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte că, ținând cont de prevederile Codului civil, dacă ultima zi a termenului de prezentare a dării de seamă și achitare a obligației este o zi de duminică, de sâmbătă sau o zi care, în conformitate cu legea în vigoare, la locul executării obligaţiei este zi de odihnă, termenul stabilit expiră în următoarea zi lucrătoare. Astfel, data de 26 iulie 2021 reprezintă termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (CAS) la bugetul asigurărilor sociale de stat.
 

Categoriile plătitorilor sunt stabilite în anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:

  • angajatorii specificaţi la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 din anexa menţionată au obligaţia să prezinte Forma IPC21şi să achite CAS calculate pentru luna iunie 2021 până la data de 26 iulie 2021 inclusiv la clasificaţia economică „121100 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori";

 

  • rezidenţii Parcurilor IT specificaţi la pct. 1.4 din anexa menţionată, au obligaţia să prezinte Forma IU17 și Forma IPC21, prin care se declară venitul lunar asigurat al persoanelor angajate cu contract individual de muncă, precum şi declararea pe principii generale a contribuţiilor de asigurări sociale a CAS în raport cu veniturile realizate de angajaţi şi/sau de alte persoane fizice în baza contractelor civile încheiate în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii.Declararea şi achitarea impozitului unic şi CAS calculate pentru luna iunie 2021 se efectuează până la data de 26 iulie 2021 inclusiv. Angajatorii menţionaţi achită impozitul unic la clasificaţia economică „145161 - Impozit unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației" şi CAS declarate şi calculate pe principii generale la clasificaţia economică „121100 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori";

 

  • persoanele fizice specificate la pct. 1.6 din anexa menţionată, care se regăsesc în una dintre situațiile: fondatori ai întreprinderilor individuale; persoane fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor, persoanele fizice care exercită activităţi în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal au obligaţia să achite CAS calculate pentru luna iunie curent în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală stabilită la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2020 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, ce constituie suma de 944,25 lei, până la data de 26 iulie 2021 inclusiv. Persoanele prenotate achită contribuţiile la BASS la clasificaţia economică „121310 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice ce îşi desfăşoară activitate pe cont propriu";

 

  • liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiţiei specificaţi la pct. 1.61din anexa menţionată, au obligaţia să prezinte Forma IPC21 şi să achite CAS calculate pentru luna iunie 2021 în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală stabilită la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 255/2020, ce constituie suma de 2021,25 lei, până la data de 26 iulie 2021 inclusiv. Liber-profesioniştii achită contribuţiile în BASS la clasificaţia economică „121310 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice ce îşi desfăşoară activitate pe cont propriu";

 

  • angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi specificaţi la pct. 1.8 din anexa menţionată, - pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi au obligaţia să prezinte Forma TAXI18şi să achite CAS calculate pentru luna august 2021 în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală stabilita la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2020, ce constituie suma de 944,25 lei, până la data de 26 iulie 2021 inclusiv. Angajatorii menţionaţi achită CAS la clasificaţia economică „121100 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori";

 

  • persoanele fizice care exercită activități în calitate de zilieri în temeiul Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unei activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, specificate la pct. 1.9 din anexa menţionată, au obligaţia să achite CAS calculate pentru luna iunie 2021 în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală stabilită la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 255/2020, ce constituie suma de 240,5 lei, până la data de 26 iulie 2021 inclusiv,în cazul în care în luna mai 2021 au exercitat activitate necalificată cu caracter ocazionalPersoanele fizice prenotate achită CAS la clasificaţia economică „121320 - Contribuţii de asigurări sociale de stat virate de persoanele fizice care au încheiat contract individual". 

 

Potrivit art. 7 alin. (1) al Legii nr. 255/2020, neplata în termen a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii atrage după sine calcularea majorărilor de întârziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate. Calcularea majorărilor de întârziere se efectuează de către CNAS lunar, fără emiterea unei decizii speciale.

Autoritatea recomandă plătitorilor de contribuţii la BASS să se conformeze prevederilor legislaţiei, respectiv, să declare şi să achite contribuţiile în termenii stabiliţi.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.