29
09 2017
11841

Termenul de prescripţie al răspunderii contravenţionale. Consecinţele neachitării amenzii

Care este termenul de prescripţie de atragere la răspundere contravenţională de către Serviciul Fiscal de Stat? În ce cazuri termenul de prescripţie de atragere la răspundere contravenţională de către Serviciul Fiscal de Stat se suspendă? Conform art. 30 din Codul contravenţional, termenul general de prescripție de atragere la răspundere contravențională este de un an, cu excepţia contravenţiei de construire neautorizată şi intervenţie neautorizată la construcţiile existente pentru care termenul de prescripţie este de 18 luni. Termenul de prescripție curge de la data săvârşirii contravenției şi până la data rămânerii definitive a hotărârii cu privire la cauza contravențională. În cazul săvârşirii unei noi contravenții de către aceeași persoană, termenul de prescripție se calculează pentru fiecare contravenție separat. Conform art. 30 alin. (7) din Codul contravenţional, curgerea termenului de prescripție se suspendă dacă persoana care a săvârşit contravenția se sustrage de la procesul contravențional. În acest caz, curgerea termenului de prescripție se reia de la data reținerii persoanei sau autodenunțării. Astfel, în cazul în care persoana se eschivează de a se prezenta la citaţia Serviciului Fiscal de Stat pentru întocmirea procesului verbal, curgerea termenului de prescripție se suspendă şi se reia de la data autodenunțării. În cazul în care persoana nu a fost citată la autoritatea competentă pentru întocmirea procesului verbal în modul expus mai sus (prevăzut de art. 382CC), termenul de prescripţie este de un an de la data săvârşirii contravenţiei. Care sunt consecinţele juridice în cazul în care contravenientul nu achită amenda contravenţională aplicată de Serviciul Fiscal de Stat? Contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o va plăti în cel mult 72 de ore din momentul stabilirii ei. În acest caz, se va considera că sancţiunea amenzii este executată integral. Conform prevederilor art. 34 din Codul contravenţional, amenda se va achită de către contravenient în mod benevol în termen de 30 de zile de la data stabilirii acesteia. Dacă persoana fizică sau juridică nu va achita amenda în termenul stabilit, amenda se va executa în modul general stabilit de către Codul de executare (art. 34 alin. (4) din Codul contravenţional). Executarea silită a amenzilor se va efectua după expirarea a cel puţin 30 zile de la data stabilirii amenzii. În cazul în care achitarea amenzii nu va fi posibilă din cauza lipsei ori a insuficienței bunurilor sau din cauza eschivării cu rea-voință a contravenientului de la achitarea acesteia, instanța de judecată va înlocui suma neachitată a amenzii, după caz, cu: a) amendă în mărime dublă, care însă nu poate depăşi limita maximă a sancţiunii cu amenda prevăzută de norma materială contravenţională sau de Codul contravenţional; b) privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an; c) muncă neremunerată în folosul comunităţii, calculându-se o oră de muncă pentru o unitate convenţională, durata muncii fiind de cel mult 60 de ore; d) arest contravenţional, calculându-se o zi de arest pentru 2 unităţi convenţionale, durata arestului fiind de cel mult 30 de zile. În acest caz, se va ţine cont de restricţiile prevăzute la art.38 alin. (4) CC. Suma neachitată a amenzii stabilite persoanei juridice poate fi înlocuită cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an (art. 34 alin. (7) din Codul contravenţional). Amenda se înlocuieşte de către instanța de judecată în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea din care face parte agentul constatator care a examinat cauza, la demersul acestuia sau al procurorului care a examinat cauza. În cazul în care sancțiunea este aplicată de către instanța de judecată, înlocuirea se efectuează de către instanța care a judecat cauza în fond, la demersul executorului judecătoresc (art. 34 alin. (8) din Codul contravenţional). Privarea persoanei juridice de dreptul de a desfăşura o anumită activitate constă în stabilirea interdicţiei de a încheia anumite tranzacţii, de a emite acţiuni sau alte titluri de valoare, de a primi subvenţii, înlesniri şi alte avantaje de la stat sau de a desfăşura alte activităţi (art. 39 alin. (1) din Codul contravenţional). Privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate poate fi limitată la un anumit teritoriu al unităţii administrativ-teritoriale sau/şi la o anumită perioadă a anului şi se stabileşte pentru un termen de la 3 luni la un an (art. 39 alin. (2) din Codul contravenţional). Astfel, în cazul în care contravenientul nu va achita amenda contravenţională stabilită de Serviciul Fiscal de Stat, riscă ca amenda aplicată să fie înlocuită cu amendă în mărime dublă, privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an, muncă neremunerată în folosul comunităţii sau arest contravenţional.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.