13
07 2018
742

Termenul de traversare prin PTFS Pervomaisk-Cuciurgan pentru transnistreni poate fi extins

Ministerul Finanţelor propune pentru consultări publice proiectul proiectul hotărârii guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.960 Hotărârii Guvernului nr.960 din 7 noiembrie 2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109 din 9 iunie 2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal și privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene. Modificările sunt necesare în scopul evitării compromiterii procesului derulării conforme a controlului comun în punctul de trecere a frontierei de stat Pervomaisk-Cuciurgan. Autorii motivează elaborarea proiectului prin faptul că prevederile HG nr.960 sunt aplicate agenţilor economici înregistraţi la Agenţia Servicii Publice, care efectuează tranzacţii economice externe, dar şi transportatorilor nerezidenţi care traversează frontiera prin punctul de trecere Pervomaisk-Cuciurgan. Totodată, Hotărărea Guvernului nr.356 din 18 aprilie 2018 prevede că pe perioada de până la 18 iulie curent acestea se aplică agenţilor economici din regiunea Transnistreană, care nu sunt înregistraţi la ASP şi care vor efectua procedurile de vămuire a mărfurilor conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal, fără perceperea drepturilor de import sau export, fără aplicarea măsurilor de politică economică, prohibiţiilor şi altor restricţii, cu condiţia că mărfurile vor rămâne pe teritoriul raioanelor din estul ţării. Conform acestor prevederi, în perioada 18 aprilie – 4 iulie 2018 operțiuni de import/export prin punctul de trecere a frontierei de stat Pervomaisk-Cuciurgan au fost effectuate de 14 agenți economici înregistraţi în unitățile administrative-teritoriale din Transnistria, dar care până în prezent nu au solicitat înregistrarea la ASP. Astfel, Ministerul Finanţelore propune modificarea HG nr.960 din 07.11.2017 prin extinderea termenului stabilit de 18 iulie 2018 până la data de 1 ianuarie 2019. Suplimentar, ministerul propune de a scuti de drepturi de import mărfurile cu excepția celor supuse accizelor, provenite din cadrul tranzacțiilor economice externe și livrate de către agenții economici ai RM, care au relații fiscale cu sistemul ei bugetar către agenții economici din raioanele de est ale ţării, care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar. Totodată, scutirea poate fi acordată doar cu condiția introducerii și vămuirii acestor mărfuri pe teritoriul Republicii Moldova prin punctul de trecere a frontierei de stat Pervomaisk – Cuciurgan și rămânerii acestora pe teritoriul necontrolat de către organele constituționale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.