09
07 2019
1531

Tinerii profesori vor fi repartizați la locurile de muncă

În situația în care absolvenții instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar de stat în domeniul Educației nu se încadrează la locul de muncă în instituțiile de învățământ în primii trei ani după absolvire, refuză angajarea, nu se prezintă în termenii stabiliți la locul de muncă sau se eliberează până la expirarea termenului de trei ani, aceștia vor restitui în bugetul de stat cheltuielile pentru instruirea lor și plățile facilitare la angajare. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării propune pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind plasarea absolvenților în câmpul muncii, domeniul Educație. Astfel, se preconizează ca absolvenții care au beneficiat de statutul de studenți bugetari cel puțin 1 an în programele de 90 de credite de studiu, 2 ani în programele de 180 credite de studiu, 3 ani în programele de 240 credite de studiu şi cel puțin 4 ani în programele de 300-360 de credite, cu drepturile și obligațiile care rezultă conform actelor normative în vigoare și anterior nu au beneficiat de repartizare în câmpul muncii, vor nimeri sub incidența prevederilor Regulamentului. Totodată, regulamentul prevede și posibilitatea amânării repartizării, în anumite situații. Necesitatea de specialiști și numărul acestora va fi determinată de autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia, care vor elabora, anual, raportul privind posturile didactice vacante, acesta fiind expediat MECC. Angajarea tinerilor specialiști va fi efectuată prin ordinul conducătorului instituției de învățământ/angajatorului, conform repartizării oferite de Comisia de repartizare, iar în termen de 5 zile lucrătoare din ziua încheierii contractului individual de muncă, cotorul-confirmare privind angajarea absolventului conform repartizării, care constituie un document de strictă evidență și păstrare permanent, va fi restituit instituției de învățământ. Amintim că taxa de studii prin contract la specialitatea pedagogie, în funcție de instituția de învățământ, în anul precedent de studii a variat între 5 mii și 6,5 mii lei. Totodată, conform Analizei statistice generale a sectorului Educație, în anul de studii 2018-2019, în Republica Moldova activează 2822 de instituţii de învăţământ, cu un contingent de 588,3 mii de copii/elevi/studenţi, inclusiv 1458 de instituţii de educație timpurie (la situaţia 01.01.2018) cu un număr de 149,2 mii de copii, 1246 de instituţii de învăţământ primar şi secundar general, în care studiază 334,2 mii de elevi, 89 de instituţii de învăţământ profesional tehnic cu un număr de 44,3 mii de elevi (42 școli profesionale cu 13,9 mii de elevi, 34 colegii cu 17,4 mii de elevi , 13 Centre de excelență cu 13,0 mii de elevi și 29 de instituţii de învăţământ superior cu contingentul de 60,6 mii de studenţi. Numărul total de cadre didactice care activează în anul de studii 2018-2019 constituie 48828 persoane, în diminuare cu 19,5% faţă de anul de studii 2010-2011. Conform ultimului raport al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în Republica Moldova în domeniul învățământului există 254 locuri de muncă vacante, dintre care 130 sunt pentru educatori. După implementarea Legii nr.270 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, salariul unui profesor (fără grad și fără experienţă) constituie, în medie, 6067 de lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.