06
08 2020
665

Titularii acordului de perfecționare activă vor prezenta un decont de justificare

 Titularul acordului de perfecționare activă va prezenta biroului vamal care are în evidență operațiunea, un decont de justificare, în care se vor indica date precum : numărul declarației, poziția tarifară, cantitatea materiei prime destinate perfecționării, valoarea statistică a mărfurilor, termenul în care produsele trebuie să fie exportate/importate etc.

 

 
Ministerul Finanțelor a elaborat și propune spre consultare proiectul  de hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova.

 

 
Proiectul are ca sop general racordarea prevederilor Secțiunii 11 din Regulament, ce țin de aplicarea destinației vamale în magazinul duty-free, în conformitate cu modificările operate în Codul vamal.

 

 
Actualmente, titularii acordurilor regimurilor de perfecționare activă prezintă deconturile de justificare în forme libere și care nu reflectă totalmente informația necesară. Acest fapt complică procedura de contabilizare a materiei prime consumate față de produsele finite obținute, în special în cazul unui proces tehnologic de lungă durată, în cazul importului materiei prime în rate  sau în cazul reexportului produselor finite în loturi separate.
 

 

Potrivit notei informatve, numărul tot mai mare a deconturilor de justificare prezentate în formă liberă blochează modul de lucru a agenților economici, precum și a funcționarilor vamali.

 

 În acest sens, se propune completarea Regulamentului respectiv cu o anexă nouă ce va conține Modelul-tip uniform al decontului de justificare. Acesta va fi accesibilă agenților economici precum și funcționarilor vamali în vederea confirmării încheierii regimurilor vamale cu impact economic.

 

 
Totodată, în vederea asigurării corectitudinii acordării regimului vamal de admitere temporară, de către birourile vamale, la unele categorii de mărfuri și în special la cutiile din carton, plastic, lemn, etc., se propune racordarea cadrului legal național la prevederile legislației internaționale și anume la Convenția privind admiterea temporară încheiată la Istanbul la data de 26 iunie 1990. Conform redacției actuale, regimul de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import se acordă ambalajelor. În aceeași ordine de idei, potrivit alin.(2) al aceluiași punct, ambalaje reprezintă recipiente utilizate în starea în care sunt importate, pentru ambalarea exterioară sau interioară a mărfurilor.

 

Ca urmare a analizei cadrului legal existent se constată că aceste mărfuri nu se regăsesc expres în pct.234 din Regulament și apare necesitatea modificării cadrului legal, cu indicarea expresă a mărfurilor care reprezintă ambalaje, în scopul eliminării divergențelor care apar în momentul eliberării acordului de funcționare a regimului de admitere temporară.
 

 

Totodată, în scopul simplificării procedurii de introducere și scoatere a mărfurilor autohtone pe/de pe teritoriul zonelor libere, se propune completarea proiectului cu o normă care prevede că, organul vamal permite intrarea mijlocului de transport cu marfă în zona liberă, pentru efectuarea operațiunii de încărcare/descărcare succesivă, în conformitate cu procedura stabilită de Serviciul Vamal. Aceasta va permite introducerea mărfurilor pe teritoriul zonei libere, pentru gruparea acestora cu mărfurile din interiorul zonei, cu scoaterea ulterioară a mărfurilor grupate pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova.

 

 
 
Proiectul poate fi consultat până la 18 august 2020.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.