29
01 2020
2432

Toate modificările operate în legislația fiscală sunt în favoarea contribuabilului

Expoziția națională „Fabricat în Moldova” a deschis ușile pentru vizitatori. Pe lângă vizitarea spațiilor expoziționale din cele 3 pavilioane, oferă un amplu program de afaceri. Astăzi, 29 ianuarie 2020, în cadrul acestuia au fost prezentate cele mai importante modificări ale legislației fiscale. Şefa Direcției generale metodologia impozitelor și taxelor din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Olga Golban, a trecut în revistă prevederile noi ce sunt aplicate începând cu anul 2020 și care vor avea impact asupra mediului de afaceri. Astfel, pentru proprietatea întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate se va aplica principiul taxării inverse. Aceasta presupune că, în cazul vânzării bunului de către agentul economic insolvabil (vânzător) unui alt agent economic (cumpărător), suma TVA va fi calculată și achită la buget de către cumpărător, acesta având dreptul la deducere. Totodată, Olga Golban a menționat că, de la 1 ianuarie 2021, taxarea inversă se va aplica și pentru proprietatea gajată, precum și pentru proprietatea ipotecată și cea sechestrată. O altă modificare importantă pentru mediul de business este introducerea Declarației furnizorului, ce va fi întocmită de furnizor, iar exportatorul va putea obține informațiile necesare pentru a determina caracterul originar al mărfurilor în scopul dispozițiilor care reglementează schimburile comerciale preferențiale între Republica Moldova și anumite țări sau teritorii. Totodată, a fost abrogat Registrul general electronic al facturilor fiscale. Astfel, din 1 ianuarie 2020, contribuabili, care eliberează facturi fiscale a căror valoare impozabilă depăşește suma de 100 mii lei, nu mai sunt obligaţi să înregistreze aceste facturi fiscale în Registru. De asemenea, a fost abrogată norma de limitare a deducerii în sumă de 200 mii lei pentru autoturismele procurate de agenții economici care nu sunt utilizate în procesul de producție și prestare a serviciilor. Anterior, Codul fiscal prevedea limitarea sumei permise spre deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor de amortizare a autoturismelor a căror valoarea maximă este de 200 mii lei, care sunt utilizate în alte scopuri decât în calitate de mijloace fixe în activitatea de bază, a căror amortizare constituie parte componentă a costului vânzărilor. În același timp, din 1 aprilie 2020, livrarea serviciilor prin intermediul rețelelor electronice efectuată de către nerezidenții care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în RM în adresa persoanelor fizice rezidente ale RM care nu desfășoară activitate de întreprinzător, va fi impozitată cu TVA. Declarația se va prezenta de către entitățile nerezidente conform procedurii stabilite în formă electronică pe portalul www.sfs.md prin intermediul subsistemului E-Commerce-VAT. După cum a menționat Olga Golban, acest timp s-a acordat pentru dezvoltarea și perfecționarea sistemului informațional. De asemenea, participanții la discuții au avut ocazia să afle și despre alte modificări importante operate în legislația fiscală, cum ar fi introducerea unui regim fiscal special pentru persoanele fizice care desfășoară activități în horticultură, unificarea termenului de declarare și achitare a impozitului pe bunurile imobiliare la data de 25 septembrie, scutirea de impozit pe venit a asociațiilor de coproprietari în condominiu, deducerea cheltuielilor suportate de către beneficiarii de lucrări pentru transportarea și hrana lucrătorilor zilieri etc. Toate modificările operate sunt în favoarea contribuabilului, a menționat speakerul.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.