04
09 2021
196

Transformarea digitală: perspective pentru următorii ani

Ieri, 3 septembrie curent, au avut loc consultări publice privind elaborarea propunerilor la Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 în domeniul transformării digitale.

 
La discuții au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ai mediului privat și celui academic, reprezentanți ai societății civile și parteneri de dezvoltare.


Viziunea strategică și obiectivele de dezvoltare pe termen mediu aferente domeniului digitalizare au fost prezentate de viceprim-ministrul pentru digitalizare, Iurie Țurcanu, care a menționat că acțiunile incluse în plan au ca priorități: modernizarea serviciilor publice, sporirea accesibilității serviciilor publice, implicarea cetățenilor în procesul decizional, îmbunătățirea actului de guvernare și optimizarea proceselor administrative. 


Totodată, viceprim-ministrul a declarat că acțiunile din Plan se aliniază măsurilor incluse în Foaia de parcurs privind digitalizarea economiei, elaborată pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru. De asemenea, viceprim-ministrul a menționat că pachetul de legi nr. 1 privind digitalizarea a fost transmis la Guvern pentru avizare și că acesta urmează a fi susținut.


Astfel, conform Planului de acțiuni, se preconizează implementarea Registrului de stat al serviciilor publice, precum și implementarea soluției tehnice de identitate electronică mobilă fără dispozitive specializate pe partea semnatarului, implementarea Registrului resurselor și sistemelor informaționale de stat, lansarea noii versiuni a Portalului serviciilor publice, precum și instituirea soluției e-APL.


Totodată, documentul mai prevede promovarea unor proiecte ce țin de aprobarea: Conceptului serviciului guvernamental de livrare (MDelivery), Regulamentului de utilizare a Sistemului informațional „Înregistrare cu statut de șomer”, Conceptului serviciului guvernamental de arhivă electronică (e-Arhiva), precum și promovarea cadrului normativ în scopul instituirii unei soluții unificate de transmitere, recepționare și gestionare a petițiilor.


Ca acțiuni de reformă se preconizează instituirea mecanismului universal de depunere a cererilor electronice pentru serviciile publice, implementarea soluției unificate de programare la serviciile publice prestate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale RM, crearea Centrului unificat de asistență pentru persoanele care s-au confruntat cu dificultăți în utilizarea și recunoașterea documentelor și tranzacțiilor electronice, asigurarea fiscalizării tranzacțiilor de comerț electronic, inclusiv a celor realizate prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay), instituirea soluției de realizare a licitațiilor bunurilor proprietate publică în mod electronic, instituirea Monitorului Oficial al Republicii Moldova electronic etc.


Participanții la discuții au menționat necesitatea includerii în plan și a unor campanii de informare pentru îmbunătățirea abilităților digitale, precum și lansarea sistemelor electronice demografice (statistica populației), excluderea ștampilelor din activitatea economică, aprobarea Codului digital, includerea educației digitale în curriculumul școlar etc.


Persoanele interesate pot transmite propunerile de vizează Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 în domeniul transformării digitale, următoarea ședință de lucru în acest sens vor avea loc la începutul lunii octombrie, care va fi organizată în comun cu Ministerul Economiei. Totodată, urmează a fi creat un grup de lucru ce va include experți din diferite domenii conexe digitalizării, care vor elabora un document de politici publice în domeniul transformării digitale.


Planul de acțiuni al Guvernului 2021-2022 conține 21 de secțiuni ce se referă la: buna guvernare, transformare digitală, justiție și anti-corupție, economie și antreprenoriat, infrastructură și dezvoltare, sănătate, muncă, finanțe publice, protecție social, agricultură, protecția mediului, administrație publică și autonomie locală, educație și cercetare, tineret și sport, cultură, mass-media liberă, politici pentru diaspora, politică externă, afaceri interne, securitate și apărare și reintregrarea țării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.