11
06 2018
982

Transparența acționariatului, reglementată

În cazul în care acțiunile băncii nu au fost înstrăinate în termen de 3 luni, organul executiv al acesteia, în termen de cel mult 15 zile de la data expirării termenului acordat deținătorilor de acțiuni pentru vânzare valorilor mobiliare, emite și depune la Comisia Națională a Pieței Financiare decizia privind anularea acestor acțiuni și emiterea altora, în același număr și de aceeași clasă. Guvernul a votat în ședința din 8 iunie curent proiect de lege ce vine cu modificări şi completări ale cadrului juridic actual de eliminare a acţionarilor necorespunzători din sectorul bancar. Astfel, în Legea privind activitatea băncilor va fi inclus un articol ce va stabili procedura de anulare, emitere și vânzare a cotelor de participare deținute cu nerespectarea cerințelor privind calitatea acționariatului. Potrivit vice-guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei, Cristinei Harea, esența acestui proiect constă în introducerea etapelor clare şi a unei finalități în procesul de transparentizare al acționarilor băncilor. Mai întâi este etapa de vânzare a acțiunilor de însăși acționarii care au încălcat legislația, după care urmează etapa de anulare și reemitere a acțiunilor de către bancă cu un termen de vânzare a acțiunilor de trei luni, pachet unic la bursa de valori, a comunicat vice-guvernatorul. Dacă nu se reușește în primele două etape, intervine deja vânzarea cu amănuntul. Asta înseamnă că nu mai insistăm pe căutarea unui singur investitor, dar se poate vinde cu amănuntul timp de 6 luni. La această etapă se prevede o diminuare treptată de preț. Încercăm să utilizăm toate instrumentele posibile de piață pentru a vinde aceste acțiuni pentru atragerea în băncile noastre a unor investitori de calitate, a mai spus Cristina Harea. Acțiunile nou-emise sunt expuse spre vânzare doar ca pachet unic, format din numărul total al acestora și urmează a fi achiziționate de un singur cumpărător sau de un grup de persoane ce acționează concertat. Dacă la expirarea termenului de expunere la vânzare a acţiunilor nou-emise în pachete fracţionate sau ca acţiuni separate acestea nu au fost vândute şi reprezintă mai puţin de 50% din capitalul social al băncii, proiectul prevede o perioadă de 10 zile calendaristice în care organul executiv solicită aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei privind distribuirea capitalului. Ulterior, după obţinerea aprobării prealabile, organul executiv emite decizia de răscumpărare a acţiunilor nevândute, în scopul asigurării stabilităţii şi siguranţei activităţii desfăşurate sau îndeplinirii obligaţiilor asumate. Răscumpărarea de către bancă a acţiunilor nevândute poate fi efectuată în limita maximă a elementelor de capital care pot fi distribuite, astfel încât să fie respectate cerinţele prudenţiale privind fondurile proprii pentru acoperirea riscurilor şi indicatorii de adecvare a fondurilor proprii ale băncii. Proiectul reglementează și prețul la care vor fi expuse acțiunile. Preţul iniţial de expunere spre vânzare al acţiunilor nou-emise este stabilit de către bancă în termen de cel mult 1 lună de la data expirării termenului acordat deţinătorilor de valori mobiliare pentru vânzarea acţiunilor. Mijloacele bănești obținute în rezultatul vânzării acțiunilor nou-emise se transferă într-un cont bancar provizoriu deschis de către bancă în acest scop. În debutul ședinței, prim-ministrul Pavel Filip a menționat că proiectul este o obligație asumată în fața Fondului Monetar Internațional și se referă la transparența acționariatului. Trebuie să reușim, până la bordul FMI, să avem acest proiect aprobat. Este o asumare a noastră, să avem aceste amendamente aprobate. Trebuie dus până la capăt tot ce s-a început în sistemul bancar, astfel încât să nu vom avem probleme în acest domeniu, nici cu transparența acționariatului, dar nici cu evaziuni sau fraude, a spus premierul.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.