03
09 2021
282

Transportul de mărfuri sub acoperirea Carnetului TIR. Proiectul noilor prevederi

Carnetul TIR va putea fi utilizat la transportarea mărfurilor cu aplicarea unor proceduri simplificate de vămuire (statutul de destinatar agreat) în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru realizarea acestei posibilități, beneficiarul procedurii simplificate de vămuire va fi obligat să informeze Serviciul Vamal, prin intermediul sistemului informațional al autorității, despre sosirea vehiculului pentru descărcarea mărfurilor; scoaterea sigiliilor vamale; încărcarea sau descărcarea mărfurilor.
 
Noile reglementări sunt incluse în proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenţiei vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenţia TIR, 1975), elaborat de Serviciul Vamal și inclus pe ordinea de zi a Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.
 
Totodată, se propune ca în cazurile în care suma drepturilor de import exigibile pentru mărfurile transportate sub acoperirea Carnetului TIR va depăşi suma garanţiei sau dacă vor exista motive de a presupune că transportatorul nu poate garanta respectarea prevederilor legislației vamale a RM, vor putea fi aplicate proceduri de garantare suplimentară. În opinia experților, aplicarea acestei norme va oferi organelor vamale naționale posibilitatea să accepte orice instrumente legale de garantare suplimentară a sumelor garantate de convenția TIR, cum ar fi cele internaționale emise de către IRU (Asociația Internațională a Transportorilor Rutieri) sau naționale (brokerii vamali) și va permite soluționarea chestiunilor de ordin practic, dacă garanția Carnetului TIR este insuficientă pentru a acoperi suma drepturilor de import imputabilă mărfurilor transportate, diferența acesteia în diverse teritorii vamale fiind dictată de legislația aplicabilă pe aceste teritorii.
 
Alte reglementări propuse prevăd oferirea posibilității de prelungire a termenului de tranzit în procedura TIR prin depunerea unei solicitări de către titularul carnetului sau reprezentantul acestuia către cel mai apropiat post vamal, inclusiv prin mijloace de comunicare electronice, care urmează să conțină datele de identificare a solicitantului, a vehiculelor (numerele de înmatriculare sau șasiul/caroseria), numărul Carnetului TIR și motivele care stau la baza imposibilității respectării termenului de tranzit inițial, cu anexarea actelor confirmative, după caz. Proiectul prevede că perioada de examinare a solicitării, precum și orice control al organelor vamale efectuat în tranzit, va suspenda termenul tranzitului.
 
În nota explicativă la proiect se menționează că inițiativele lansate nu vor necesita cheltuieli suplimentare din partea mediul de afaceri (operatoriilor de transport), dar se pot impune cheltuieli de ajustare a sistemului informațional al Serviciului Vamal (Asycuda World) la cerințele procedurii electronice eTIR, care vor fi acoperite prin aportul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova.
 
În cazul aprobării proiectului Regulamentului în redacția propusă și punerii acestuia în aplicare, va fi abrogat actul normativ în vigoare la momentul actual (aprobat prin HG nr.1086/1997), fapt despre care vă vom informa suplimentar.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.