17
11 2021
460

Transportul de mărfuri sub acoperirea Carnetului TIR. Proiectul noilor reglementări

În cazurile în care suma drepturilor de import exigibile pentru mărfurile transportate sub acoperirea Carnetului TIR va depăşi suma garanţiei sau dacă vor exista motive de a presupune că transportatorul nu poate garanta respectarea prevederilor legislaţiei vamale a Republicii Moldova, vor putea fi aplicate proceduri de garantare suplimentară, prevede proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenţiei vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenţia TIR, 1975). Documentul a fost inclus pe agenda ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător de ieri, 16 noiembrie curent.

 

Autorii proiectului afirmă că aplicarea normei date va oferi organelor vamale naționale posibilitatea să accepte orice instrumente legale de garantare suplimentară a sumelor garantate de convenția TIR, cum ar fi cele internaționale emise de către IRU (Asociația Internațională a Transportorilor Rutieri) sau naționale (brokerii vamali). Această prevedere va permite soluționarea chestiunilor de ordin practic, în care garanția Carnetului TIR este insuficientă pentru a acoperi suma drepturilor de import imputabilă mărfurilor transportate, diferența acesteia în diverse teritorii vamale fiind dictată de legislația aplicabilă pe aceste teritorii.

 

Printre elementele noi la capitolul dat este menționată și introducerea, în cazul aprobării proiectului, posibilității de prelungire a termenului de tranzit în procedura TIR. Termenul-limită va putea fi extins urmare depunerii unei solicitări de către titular sau reprezentantul acestuia către cel mai apropiat post vamal, inclusiv prin mijloace de comunicare electronice, care urmează să conțină datele de identificare a solicitantului, a vehiculelor (numerele de înmatriculare sau șasiul/caroseria), numărul Carnetului TIR și motivele care stau la baza imposibilității respectării termenului de tranzit inițial, cu anexarea actelor confirmative, după caz. Proiectul prevede că perioada de examinare a solicitării, precum și orice control al organelor vamale efectuat în tranzit, va suspenda termenul tranzitului.

 

În cazul aprobării proiectului Regulamentului în redacția propusă, Carnetul TIR va putea fi utilizat la transportarea mărfurilor cu aplicarea unor proceduri simplificate de vămuire (statutul de destinatar agreat) în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru realizarea acestei posibilități, beneficiarul procedurii simplificate de vămuire va fi obligat să informeze Serviciul Vamal, prin intermediul sistemului informațional al autorității, despre sosirea vehiculului pentru descărcarea mărfurilor; scoaterea sigiliilor vamale; încărcarea sau descărcarea mărfurilor.

 

Este menționat și faptul că inițiativele lansate nu vor necesita cheltuieli suplimentare din partea mediului de afaceri (operatoriilor de transport), dar se pot impune cheltuieli de ajustare a sistemului informațional al Serviciului Vamal (Asycuda World) la cerințele procedurii electronice eTIR, care vor fi acoperite prin aportul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova.

 

Conform proiectului, odată cu aprobarea noului Regulament va fi abrogat actul normativ în vigoare, aprobat prin HG nr.1086/1997, fapt despre care vă vom informa suplimentar.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.