31
10 2019
765

Transportul feroviar va fi organizat în baza unui nou Cod

Infrastructura feroviară va aparține în continuare statului, va fi subvenționată parțial din bugetul de stat, iar serviciile de tracțiune, transport pasageri și marfă vor fi prestate de operatorii privați. Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat proiectul Codului transportului feroviar, care va fi pus în discuție astăzi, 31 octombrie, în cadrul ședinței secretarilor generali ai ministerelor. Documentul stabilește cadrul juridic privind condițiile de gestionare a infrastructurii feroviare și de organizare a activităților de transport feroviar, condițiile de înregistrare și certificare a întreprinderilor din domeniu în Republica Moldova, cerințele față de angajații acestora, precum și raporturile juridice între subiecții implicați în transportul feroviar de pasageri, bagaje și mărfuri în Republica Moldova. În prezent activitatea transportului feroviar este reglementată de Codul transportului feroviar elaborat în anul 2003. Potrivit proiectului, responsabil pentru gestionarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare este Administratorul Infrastructurii, care este o întreprindere ce gestionează infrastructura feroviară prin realizarea, administrarea și întreținerea acesteia, inclusiv gestionarea traficului, control-comandă, semnalizare și asigură dezvoltarea ei în conformitate cu politicile de dezvoltare și finanțare a infrastructurii aprobate de Guvern. Întreprinderile feroviare care prestează servicii de transport feroviar de călători și mărfuri vor achita Administratorului un tarif pentru utilizarea infrastructurii feroviare și altor servicii prestate de acesta. Tarifele se vor elabora de Administratorul Infrastructurii în comun cu Autoritatea Feroviară și se vor determina de MEI în baza unei metodologii de calcul aprobată de Guvern, publicate în Monitorul Oficial și pe paginile web ale întreprinderilor care prestează aceste servicii. Totodată, veniturile din activitățile de gestionare a rețelei de infrastructură, inclusiv subvențiile de la bugetul de stat, pot fi utilizate de către Administratorul Infrastructurii doar în scopul finanțării propriei activități, inclusiv pentru rambursarea împrumuturilor. Administratorul poate utiliza doar veniturile din activitățile de gestionare a infrastructurii pentru a plăti dividende acționarilor societății. Proiectul mai prevede că, Administratorul și întreprinderile feroviare nu acordă împrumuturi unul altuia, iar datoriile Administratorului Infrastructurii trebuie să fie separate de datoriile altor entități – întreprinderi feroviare. Potrivit proiectului, Guvernul asigură dezvoltarea infrastructurii feroviare prin realizarea programelor investiționale, dar și sustenabilitatea financiară, prin alocarea anuală de la bugetul de stat a resurselor financiare care vor constitui diferența dintre costurile totale pentru întreținerea şi asigurarea funcționării infrastructurii feroviare publice şi veniturile proprii ale Administratorului Infrastructurii, din finanțări externe nerambursabile, credite interne și externe contractate de Administratorul Infrastructurii sau de către Guvern. Totodată, în cadrul ședinței va fi discutat și proiectul hotărârii cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), care are ca scop promovarea, îmbunătățirea și facilitarea traficului internațional feroviar, stabilirea unei proceduri uniforme pentru admiterea tehnică a materialului feroviar destinat utilizării în traficul internațional, contribuirea la eliminarea dificultăților la punctele de trecere ale frontierei în traficul internațional feroviar etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.