22
03 2019
1833

Transportul rutier în cont propriu. Notificarea

Agenții economici care prestează servicii de transport rutier în cont propriu, vor notifica Agenția Națională Transport Auto (ANTA) despre acest fapt. În Monitorul Oficial de astăzi, 22 martie 2019, Ministerul Economiei și Infrastructurii a publicat Ordinul nr. 45 din 14 februarie 2019 cu privire la aprobarea modelului de notificare de efectuare a transportului rutier în cont propriu. Acesta reprezintă operaţiunile de transport rutier care se efectuează fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii. Transportul rutier poate fi numit în cont propriu dacă întrunește unele condiții, printre care: este o activitate secundară sau suplimentară activităţii principale a întreprinderii, mărfurile transportate sunt proprietatea întreprinderii ori au fost vândute, cumpărate sau închiriate, scopul operaţiunii de transport este deplasarea mărfurilor ori a persoanelor spre sau de la întreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia etc. (art.42 din Codul transporturilor rutiere). Conform ordinului publicat, prestarea serviciilor de transport rutier în cont propriu de mărfuri şi persoane în trafic naţional sau internaţional este supusă regimului de notificare simplificată, în conformitate cu prevederile cap. 4 al Codului. În notificare agenții economici vor indica denumirea sau forma juridică de organizare, adresa, codul fiscal, numărul certificatului de înregistrare de stat și scopul operațiunii. De asemenea, vor menționa dacă este o notificare inițială sau adițională, pentru suplinirea notificării precedente. Totodată, se va bifa dacă întreprinderea folosește vehicule rutiere deținute în proprietate, leasing financiar, locațiune sau, în cazul transportului de mărfuri, folosește vehicule închiriate fără șofer, precum și dacă vehiculele sunt conduse de conducătorii auto angajați ai întreprinderii. De asemenea, solicitantul va anexa lista vehiculelor rutiere deținute și utilizate de întreprindere și copiile certificatelor de înmatriculare ale acestora. Agenţia, în mod necondiţionat şi gratuit, va elibera extrasul din Registru care confirmă depunerea notificării, cu înscrierea acesteia în Registrul de stat al întreprinderilor ce desfăşoară activitate de transport rutier în cont propriu.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.