11
01 2022
202

Un nou concept pentru ocuparea forței de muncă

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat  conceptul Programului de ocupare a forței de muncă pentru perioada 2022-2026, fiind stabilite obiectivele și acțiunile necesare pentru îmbunătățirea funcționării pieței muncii din Republica Moldova, sporirea atractivității acesteia pentru forța de muncă locală și înlăturarea dezechilibrelor majore între cerere și ofertă.
 
Documentul include domenii și subdomenii noi conexe intervențiilor planificate în domeniul ocupării forței de muncă, cum ar fi cercetare și inovare, dezvoltare agricolă și rurală, dezvoltare regională, incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, antreprenoriatul social, industrializare și altele.

 

Astfel, obiectivul general al Programului este îmbunătățirea situația de pe piața muncii din țara noastră, diminuarea ratei de inactivitate și creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă și a calității muncii, sporirea productivității, competitivității și capacității de angajare a forței de muncă și asigurării unui grad mai ridicat de integrare a grupurilor vulnerabile (persoane cu dizabilități, foștii și actualii deținuți, migranți, minorități etnice etc.) pe piața muncii.

 

Pentru realizarea obiectivului sunt planificate acțiuni ce vizează:

  • promovarea programelor alternative de creștere a abilităților digitale;
  • creșterea gradului de educație a populației din mediul rural și ajustarea ofertei educaționale la necesitățile pieței muncii, inclusiv prin intermediul comitetelor sectoriale, formării profesionale prin sistemul dual și a parteneriatelor dintre companii și instituții de învățământ;
  • asigurarea orientării profesionale a elevilor încă din treapta gimnazială de studii;
  • oferirea unei protecții sociale eficiente a migranților reveniți în țară, inclusiv transferabilitatea beneficiilor și recunoașterea cunoștințelor și a calificărilor dobândite, prin promovarea migrației circulare și valorificarea rezultatelor acesteia pentru dezvoltarea economică durabilă a țării;
  • consolidarea educației antreprenoriale în școli, instituțiile de învățământ profesional și universități;
  • dezvoltarea instrumentelor și a programelor inovative pentru stimularea creării și dezvoltării în spațiul rural a întreprinderilor mici.

 

În urma realizării măsurilor, autoritățile se așteaptă ca, până în anul 2030, nivelul persoanelor ocupate, a căror ocupație corespunde domeniului de pregătire, să sporească până la 24%. Totodată, se mizează pe reducerea costurilor recrutării forței de muncă cu 20%, precum și diminuarea ratei accidentelor de muncă la 0,2% până în anul 2030.

 

Din perspectiva finanțării, în document se menționează că, pentru perioada 2022-2023, unele acțiuni ce vizează implementarea Programului se regăsesc în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (2021-2023), existând o acoperire financiară necesară pentru implementarea acestora, însă la momentul de față nu este posibilă estimarea gradului de acoperire financiară a Programului în întregime.

 

Se preconizează ca documentul să fie aprobat în luna ianuarie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.