Știri

Un nou pas în realizarea e-Transformării guvernării

Circuitul documentelor și înregistrărilor în cadrul administrației publice centrale de specialitate (ministerelor) va fi efectuat în curând în format electronic. În acest scop Guvernul prevede instituirea Sistemului informațional de gestiune electronică a documentelor și înregistrărilor, SIGEDIA. SIGEDIA va fi proprietate a statului, parte componentă a platformei tehnologice comune a Guvernului MCloud, iar funcțiile de operator tehnico-tehnologic al Sistemului vor reveni Centrului de Telecomunicații Speciale. Conceptual, Sistemul informațional de gestiune electronică a documentelor și înregistrărilor va fi acordat, în calitate de serviciu electronic de tip SaaS (software as a Service), în care beneficiarului i se oferă soluții TI. În acest model, furnizorul, adică Cancelaria de Stat, va asigură componentele necesare funcționării și administrării soluției TI. Responsabilitățile de implementare și administrare a serviciului vor reveni, în mare parte, beneficiarului. Astfel, SIGEDIA va fi oferit ca serviciu electronic beneficiarilor publici și privați în baza unor acorduri sau, după caz, contracte de utilizare a Sistemului, modelele cărora, conform proiectului de hotărâre a Guvernului, urmează a fi aprobate de Cancelaria de Stat. De asemenea, Cancelaria de Stat va aproba, prin ordin, regulile privind modul de administrare a Sistemului informațional de gestiune electronică a documentelor și înregistrărilor, menite să delimiteze atribuțiile participanților la Sistem în procesul de utilizare a serviciului. Potrivit conceptului proiectului, beneficiarilor publici (autorități și instituții publice) Sistemul le va fi oferit în mod gratuit. Pentru beneficiarii privați (persoanele juridice de drept privat), tarifele pentru oferirea Sistemului vor fi stabilite de Guvern. Proiectul Regulamentului privind SIGEDIA descrie modul de funcționare și de administrare a Sistemului și determină normele aplicabile tuturor subiecților, implicați în procesul de utilizare și administrare a acestuia. Proiectul Regulamentului include și explică definițiile principalelor noțiuni utilizate în proiect: sistem informațional de gestiune electronică a documentelor și înregistrărilor, document electronic, semnătură electronică, posesor, operator tehnico-tehnologic, beneficiar public, beneficiar privat și utilizator al Sistemului. De asemenea, identifică principalele funcții ale Sistemului, stabilește atribuțiile participanților la Sistem, astfel încât să fie delimitată competența fiecăruia în procesul de utilizare a acestuia. Totodată, reglementează aspectele ce țin de securitatea informației și protecția datelor cu caracter personal. Finanțarea implementării SIGEDIA va fi realizată din mijloacele financiare preconizate în bugetul de stat în acest scop. Având în vedere că Sistemul este unul centralizat, și cheltuielile legate de mentenanța tehnică, achiziția de licențe și suportul pentru acestea, extinderea sistemului la alte autorități, îmbunătățirile solicitate de instituții, instruirea și suportul utilizatorilor vor fi centralizate, iar participanții la Sistem urmează să planifice mijloace financiare pentru echipamente și rețele locale, lucrări de configurare și personalizare și alte cheltuieli conexe. Cu toate acestea, cheltuielile pentru instituirea SIGEDIA vor fi mult mai mici decât în cazul gestionării circuitului de documente pe suport de hârtie. Astfel a fost estimat că volumul de documente produs de Guvern constituie în medie circa 300-500 de mii de documente anual. Acest volum se transpune într-un consum de hârtie de circa 238 tone (datele sunt pentru anul 2013) și un cost de circa 13 mil lei anual. Implementarea SIGEDIA va permite reducerea consumului de hârtie cu cel puțin 30%-50%. Conform statisticilor oferite în domeniul arhivării electronice, un document pe suport de hârtie se multiplică în medie de 19 ori, în timp ce 7,5% din astfel de documente se pierd irecuperabil. Concomitent, implementarea unui sistem de circulație electronică a documentelor va economisi angajaților autorităților publice până la 30 de minute zilnic, timp care se consumă pentru căutarea documentelor pe suport de hârtie. Proiectul deciziei privind instituirea SIGEDIA și Regulamentului de funcționare a acestuia va intra în vigoare în termen de șase luni de la aprobarea de către Executiv. Guvernul este de părerea că SIGEDIA va eficientiza nu doar procesul de elaborare, examinare și circulație a documentelor, dar și de executare și controlul acestora.
author icon

Maria Trifan

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1309 vizualizări

Data publicării:

25 Aprilie /2016 12:00

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon