22
05 2017
903

Undă verde pentru crearea Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale

Legea ce se referă la crearea Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a fost publicată în Monitorul Oficial, nr.155-161 din 19 mai 2017.

Conform actului legislativ intrat în vigoare, în scopul recuperării bunurilor infracţionale va fi creată, în calitate de subdiviziune autonomă specializată în cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, iar bugetul acesteia va fi reflectat separat în bugetul Centrului Naţional Anticorupţie.

Măsurile de organizare, efectuare şi de evidenţă a recuperării bunurilor infracţionale vor fi finanţate din bugetul de stat, precum şi din alte surse, iar Ministerul Finanţelor, anual, va prevedea în bugetul CNA 3% din mijloacele încasate la bugetul de stat din valoarea bunurilor confiscate.

Agenţia se va ocupa de efectuarea investigaţiilor financiare paralele şi întocmirea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor acestora, precum și indisponibilizarea bunurilor infracționale în condiţiile Codului de procedură penală.

În competenţa noii instituţii intră evaluarea şi administrarea bunurilor infracţionale indisponibilizate şi ţinerea evidenţei acestora, inclusiv în baza solicitărilor din partea autorităţilor competente străine şi va negocia repatrierea bunurilor infracţionale, va coopera cu structurile internaţionale în ceea ce priveşte schimbul de informaţii.

Prevederile menţionate se vor aplica bunurilor aflate pe teritoriul Republicii Moldova sau în afara teritoriului ei, dobândite în urma săvârşirii unei infracţiuni, direct sau indirect, de către cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova.

De efectuarea investigaţiilor, dar şi de celelalte acţiuni numite se vor ocupa ofiţeri de urmărire penală, ofiţeri de investigaţii, experţi, specialişti în domeniul contabilității şi al auditului, alți specialişti din cadrul Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale.

Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale va asigura şi indisponibilizarea bunurilor infracţionale identificate prin solicitarea punerii sub sechestru de către instanţa de judecată, în condiţiile Codului de procedură penală sau prin emiterea ordinului de îngheţare.

Ordinul de îngheţare a bunurilor infracţionale va fi emis de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale pe un termen de până la 15 zile, în baza solicitării în scris a autorităților competente străine. Îngheţarea bunurilor în baza ordinului emis de Agenţie nu împiedică punerea sub sechestru în cadrul procesului penal. În baza ordinului emis de Agenţie, proprietarii, posesorii şi beneficiarii efectivi ai bunurilor infracţionale, alte persoane fizice şi persoane juridice de drept public şi privat, implicate în operaţiunile şi tranzacţiile al căror obiect sunt bunurile infracţionale, vor fi obligați să suspende orice operaţiuni şi tranzacţii cu privire la bunurile respective.

Ordinul de înghețare emis de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale se va comunica persoanelor vizate nu mai tîrziu de 3 zile din momentul emiterii, în scris, la telefon ori prin mijloace electronice.

După cum am menţionat anterior, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale va ţine o evidenţă unică a informaţiei cu privire la bunurile infracţionale indisponibilizate pe care le administrează, inclusiv prin crearea unei baze de date specializate, iar în acest sens va fi elaborat un Regulament cu privire la ţinerea bazei de date pentru evidenţa bunurilor infracţionale indisponibilizate.

Guvernul urmează, în termen de 6 luni, să-şi aducă actele sale normative în concordanță cu prezenta lege şi să prezinte Parlamentului propuneri în vederea ajustării cadrului legislativ.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.