01
11 2021
157

Unele obiective tehnologice ar putea fi integrate în terenurile agricole

În scopul facilitării procesului de consolidare a terenurilor agricole, terenurilor din cadrul unui câmp sau al unei porțiuni din acesta, a celor ocupate de fâșiile forestiere proiectate, dar neplantate, vor putea fi vândute la prețul normativ al pământului, conform tarifului specificat la poziția I din anexa la Legea nr. 1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului (Legea nr. 1308/1997). Această completare la Legea nr. 1308/1997 este prevăzută în proiectul modificărilor actului legislativ indicat, inclus pe ordinea de zi a ultimei ședințe a secretarilor de stat.
 
Autorii afirmă că aprobarea modificărilor propuse la Legea nr. 1308/1997 va crea premise pentru consolidarea terenurilor agricole și stoparea proceselor erozionale a stratului fertil de sol. În nota informativă la proiect se menționează că, în rezultatul reformei agrare din anii 1990, pe lângă proiectarea parcelelor de teren care au fost atribuite în proprietate, au fost proiectate și un număr impunător de drumuri, fâșii forestiere de protecție și alte bunuri ce servesc activitățile agricole, care per ansamblu pe localitate pot ocupa zeci de hectare.
 
Totodată, pe parcursul anilor post privatizării a dispărut necesitatea utilizării unei mare părți din aceste drumuri de deservire și obiecte tehnologice ca rezultat al amortizării și defrișării plantațiilor multianuale existente, consolidării terenurilor. Astfel, terenurile ocupate de bunurile menționate sunt integrate în suprafața consolidata de teren deținuta de un singur proprietar și în unele cazuri constituie un impediment în proiectarea și înființarea noilor exploatații agricole. Sunt și situații în care terenurile nu sunt folosite conform destinației, iar în cazul când acestea reprezintă proprietate publică a APL, primăriile încearcă sa perceapă plăți de la deținătorii ce le prelucrează, ceea ce nu este reglementat în legislația în vigoare, fapt ce provoacă conflicte la nivel local. Documentul elaborat are și scopul depășirii situațiilor de acest gen. 
 
Astfel, în condițiile susținerii în redacția propusă a inițiativei Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, vânzarea-cumpărarea terenurilor vizate va putea fi efectuată la cererea proprietarului terenurilor supuse consolidării în cazul în care proprietar al acestor terenuri este una și aceeași persoana, iar procesele tehnologice de prelucrare (întreținere) a terenurilor adiacente nu vor fi afectate.
 
Conform proiectului, în cazul vânzării terenului în circumstanțele date, consiliul local va putea înstrăina terenul sub următoarele condiții rezolutorii: efectuarea comasării sectoarelor respective cu sectoarele de teren deținute în proprietate de cumpărător; efectuarea proiectării și plantarii fâșiilor forestiere antierozionale; efectuarea amenajării hidrologice a terenurilor comasate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.