25
07 2018
975

Unificarea asociațiilor centrale ale AEÎ

Asociațiile centrale ce dețin licențe de activitatea în baza Legii asociațiilor de economii și împrumut se vor reorganiza prin fuziune, constituind o singură asociație centrală națională. Comisia economie, buget și finanțe a susținut ieri o inițiativă legislativă propusă de președintele acesteia, deputatul Ștefan Creangă. Proiectul are ca scop îmbunătățirea activităţii asociațiilor de economie și împrumut (AEÎ). Potrivit deputatului, la moment există două asociații centrale de economii și împrumut, ceea ce face ca segmentul AEÎ să fie împărțit. Preşedintele comisiei a mai menționat că reformarea domeniului va permite atât unificarea sectorului, cât și o monitorizare și o supraveghere mai sigură din partea Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF). La moment, domeniul respectiv se dezvoltă destul de bine, însă odată cu dezvoltarea acestuia apar și anumite riscuri. Potrivit datelor, avem resurse financiare de circa un mlrd. de lei, administrate de AEÎ, iar fără o supraveghere din partea CNPF în anii trecuți, câteva asociații au falimentat, prejudiciind beneficiarii săi cu circa 9 mil. lei. Asta s-a întâmplat din cauza că funcționau 2 asociații centrale și nu era clar cine și cum raportează la CNPF, a explicat deputatul. Astfel, se propune administrarea specială a AEÎ prin instituirea unei singure asociații centrale naționale, ai cărei fondatori şi membri vor fi toate asociaţiile de economii şi împrumut. Calitatea de membru va fi obligatorie pentru toate asociaţiile care deţin licenţe de activitate. Comisia va fi condusă de un consiliu de administrare profesionist, în care vor fi incluși membri independenți de sistemul AEÎ, care vor reprezenta instituțiile de reglementare și supraveghere ale statului. Consiliul va fi constituit din 7 membri pe o perioadă de 5 ani, dintre care 3 membri vor fi aleși de adunarea generală a asociației centrale din lista de candidați nominalizați de către asociațiile care dețin licența de activitate. Un membru va fi desemnat de Ministerul Finanțelor, unul – de Banca Națională și alți doi – de autoritatea de supraveghere. Totodată, se propune completarea Legii cu un articol nou ce va reglementa administrarea specială a AEÎ. Acesta va fi un regim de supraveghere pentru prevenirea insolvabilității și presupune un set de măsuri administrative, financiare, juridice și organizatorice, ce au ca scop conservarea valorii activelor asociației, protecția depunerilor de economii, eliminarea deficiențelor în administrarea asociației și patrimoniului ei, încasarea creanțelor etc. Situaţiile în care va fi instituită administrarea specială Comisia Națională a Pieței Financiare va institui acest regim dacă: • Se constată riscul de insolvabilitate a rambursării la termen a depunerilor de economii membrilor • Asociația nu se conformează prescripțiilor repetate emise de CNPF privind înlăturarea acelorași încălcări • Măsurile de stabilizare nu au dat rezultate • Administratorii nu sunt capabili să asigure gestiunea asociației în conformitate cu cerințele actelor normative. Administrarea specială se instituie pe termen de până la un an. Pentru această perioadă va fi desemnat un administrator special care va dispune de toate competențele adunării generale a membrilor și ale organelor de conducere ale asociației respective, însă nu va putea exercita aceste competențe fără avizul CNPF. Proiectul mai prevede efectuarea auditului obligatoriu al situaţiilor financiare anuale la asociaţiile care deţin licenţă de categoria B şi bilanţul total la sfârşitul perioadei de gestiune depăşeşte 10 mil. lei, precum și la asociaţia națională centrală. Iniațiativa urmărește delegarea funcțiilor de supraveghere, gestionare prudentă și profesională a fondului de lichidități, gestionarea adecvată a lichidităților pentru protejarea depunătorilor, diminuarea riscului lichidităților și a ratei dobânzii, prevenirea crizelor de sistem etc. Documentul prevede că, în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a legii, AEÎ își vor conforma activitatea noilor prevederi. Notă: Potrivit datelor oficiale, la moment activează circa 300 de asociații de economii și împrumut, dintre care 216 cu licența de categoria A, fără dreptul de atragere a depunerilor, 63 – cu licență de categoria B, cu dreptul de atragere a depunerilor de economii și 2 asociații centrale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.