24
05 2018
1540

Unificarea schemelor coloro-grafice ale autovehiculelor speciale

Regulamentul privind cerinţele generale de echipare a autovehiculelor cu regim prioritar de circulație și a autovehiculelor speciale, ce stabilește schemele coloro-grafice, marcajele de identificare, inscripţiile, mijloacele de semnalizare speciale sonore şi luminoase ale acestora a fost aprobat ieri de Executiv. Regulamentul are drept scop asigurarea securităţii circulaţiei rutiere în timpul executării misiunilor de serviciu urgente cu autovehiculele cu regim prioritar de circulație și cu autovehiculele speciale, precum şi unificarea schemelor coloro-grafice ale acestora. Prevederile acestuia se vor aplica autovehiculelor din: • Inspectoratul General al Poliţiei; • Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră; • Departamentul Trupelor de Carabinieri; • Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; • Întreprinderea de Stat „Servicii pază”; • Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat; • Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale; • Ministerul Apărării; • Banca Naţională a Moldovei; • Administrația Națională a Penitenciarelor; • Serviciul Vamal; • serviciile de depanare. Regulamentul prevede că pe suprafeţele exterioare și interioare ale autovehiculelor speciale nu se admite aplicarea inscripţiilor şi a imaginilor cu conţinut publicitar. În același timp, dispozitivul de semnalizare luminoasă trebuie să fie amplasat pe acoperişul mijlocului de transport în aşa mod încât unghiul de vizibilitate pe plan orizontal faţă de emiţătorul de lumină trebuie să fie de 3600. Semnalele luminoase ale tuturor autovehiculelor speciale ale instituțiilor trebuie să fie de culoare albastră, cu excepția autovehiculelor destinate escortării delegaţiilor oficiale sau a demnitarilor care beneficiază de protecție de stat, ale Inspectoratului General al Poliției şi Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, care trebuie să fie de culoare albastră-roșie. Durata ciclului de modificare a semnalului sonor de bază trebuie să fie de la 0,5 până la 6 secunde. Elaborarea Regulamentului este dictată de necesitatea ajustării cadrului normativ de reglementare a autovehiculelor speciale şi aplicarea uniformă a normelor şi condiţiilor tehnice de către instituţiile deţinătoare de autovehiculele menţionate. Implementarea Regulamentului nu necesită alocarea suplimentară a mijloacelor financiare pentru utilarea sau reutilarea autovehiculelor cu regim prioritar de circulaţie şi autovehiculelor speciale. Acestea deja sunt reutilate şi, respectiv, prevăzute în actele normative de uz intern, care sunt elaborate fără a ţine cont de o reglementare specifică în domeniu, însă aprobarea prezentului Regulament va contribui la aplicarea obligatorie a acestuia, a menționat ministrul de Interne, Alexandru Jizdan. De asemenea, ministrul a anunțat că automobilele care sunt utilizate în prezent nu vor fi dotate cu asemenea parametri, prevederile se referă la automobilele noi ce urmează a fi importate. La rândul său, prim-ministrul, Pavel Filip, a solicitat să fie eliminate unele aspecte ce se referă la activitatea economică și la concurență. Cu toții ținem la instituțiile de stat. Văd că în lista instituțiilor este și Întreprinderea de Stat „Servicii pază”, dar trebuie să fim corecți, pentru că există și alte companii de pază. În acest caz, întreprinderea va fi privilegiată pentru că va avea girofar, mă întreb dacă nu intervenim cumva în activitatea economică, a remarcat Pavel Filip.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.