14
02 2020
763

Uniformizarea destinației amenzilor aplicate

Amenzile aferente sancţiunilor aplicate de Comisia Naţională a Pieții Financiare (CNFP) ar putea fi vărsate în bugetul de stat. Această propunere se conține în proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative aprobat în cadrul ultimei ședințe a Executivului. Prevederea urmărește scopul uniformizării destinației amenzilor aplicate de către autoritățile administrative centrale, precum şi evitarea unor potențiale conflicte de interes în procesul de aplicare a sancțiunilor în sectorul de creditare nebancară. Astfel, proiectul prevede abrogarea lit. k) la alin. 1 al art. 6 din Legea nr. 192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare, conform căreia sumele sancțiunilor pentru contravențiile administrative aplicate de CNPF se transferau în bugetul autorității și erau utilizate pentru finanțarea acesteia. Documentul aprobat de Guvern a fost elaborat de CNPF ca urmare a adoptării Legii nr. 1/2018 cu privire la organizaţiile de creditare nebancară (OCN) (Legea nr. 1/2018), prin care este consolidată capacitatea CNPF în domeniul reglementării şi supravegherii sectorului dat. Proiectul prevede excluderea derogărilor aferente acceptării fondurilor rambursabile de la public şi reglementarea criteriilor pentru împrumuturile subordonate1. În acest context, se propune utilizarea conceptelor şi definiţiilor aferente sectorului bancar (Legea nr. 202/2017) şi în domeniul OCN prin prisma interzicerii acceptării fondurilor rambursabile de la „public”, care în esenţa sa include atât persoanele fizice cât şi juridice, cu excepţia „ ... băncilor, societăţilor financiare nonbancare, altor societăţi similare şi orice alte persoane considerate investitori calificaţi în înţelesul legislaţiei privind piaţa de capital”. Concomitent, se propune admiterea „împrumuturilor subordonate” drept o altă formă de surse pentru activitatea de creditare a OCN. În circumstanţele expuse, din sursele totale atrase de OCN în formă de împrumuturi în mărime de 5,9 mld. lei la data de 31 martie 2019 (care reprezintă 67% din total datorii şi capital propriu), 23% (circa 1,4 mld. lei) urmează a fi direcţionate sub altă formă sau limitate. Totodată se propune limitarea costurilor totale ale creditului nebancar sau leasing financiar încheiat pentru un termen de până la 2 ani, astfel ca mărimea acestora să nu depăşească valoarea debursată. Conform autorilor, în vederea atenuării riscului eminent de supraîndatorare a populaţiei prin aplicarea unor costuri excesive la creditele de consum, experienţele similare ale multor ţări confirmă utilizarea atât a plafoanelor maxime la dobânzi, cât şi alte mecanisme indirecte în acest sens. Ținând cont de cele expuse, se propune aplicarea restricţiilor doar la costul total al creditului în coraport cu suma iniţială a creditului. Proiectul propune ca, pentru împrumuturile în valoare de până la 50 mii lei (acordate persoanelor fizice consumatori), să fie interzisă efectuarea schimbării clauzelor contractuale care, ca efect, măresc obligaţia pecuniară iniţială a consumatorului. Totodată, în cazul în care consumatorul va înregistra întârzieri de peste 30 de zile în executarea obligaţiilor prevăzute în contractul de credit, va fi interzisă încheierea oricăror alte acte juridice cu acelaşi debitor care ar majora obligaţia pecuniară totală a acestuia, până la stingerea obligaţiei de rambursare a creditului nebancar curent şi expirarea a cel puţin 10 zile lucrătoare de la această acţiune. Propunerea dată are drept scop protejarea consumatorilor persoane fizice de riscul de supraîndatorare. Pachetul de modificări la Legea nr. 1/2018 pune în sarcina CNPF reglementarea creditării responsabile, inclusiv condiţiile şi modul de evaluare a capacităţii de rambursare a creditului nebancar şi/sau leasing financiar a clientului, gradul de acoperire cu gaj, criterii aferente raportului serviciului datoriei la venitul debitorului. În cazul aprobării inițiativelor legislative, OCN vor fi obligate să raporteze cel puţin unui birou al istoriilor de credit (BIC). În același timp, se introduce norma care obligă BIC să facă schimb de informaţii între ele, ceea ce va genera extinderea volumului informaţiei la care vor avea acces BIC în cadrul schimbului informaţional. CNPF propune și majorarea capitalului social minim al OCN – de la 300 mii lei la 1 mil. lei, cu intrarea în vigoare a cerinţei din 1 ianuarie 2021 și care va contribui la consolidarea stabilităţii financiare a organizaţiilor de creditare nebancară. Modificările concretizează și prevederile ce ţin de sediul OCN. Deşi acestea sunt stabilite la art. 13 alin. (2) lit. d) din Legea 1/2018, este omisă aplicarea acestora de către OCN care îşi desfăşurau activitatea la momentul intrării ei în vigoare. În prezent sunt înregistrate circa 160 OCN, iar la jumătate din acestea sediul este reprezentat de imobil cu destinaţie locativă (apartamente), fapt care, în opinia regulatorului, este inadmisibil pentru instituţii ce desfăşoară activităţi financiare, iar atât autoritatea de supraveghere cât şi consumatorii nu pot identifica locaţia acestora. Din acest considerent, este importantă aplicarea uniformă a prevederilor ce ţin de sediul OCN, precum şi specificarea expresă că activitatea acestora poate fi desfăşurată doar în clădire administrativă sau la parterul unei clădiri cu destinaţie locativă ori în altă construcţie capitală. _______________________________ 1 Împrumut subordonat - împrumut acordat printr-o singură operaţiune de către deţinătorii organizaţiei de creditare nebancară, şi/sau bănci, societăţi financiare nonbancare, organizaţii necomerciale şi/sau persoanele considerate investitori calificaţi potrivit legislaţiei privind piaţa de capital, în mărime ce depăşeşte echivalentul de 600 000 lei, care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii: a) nu este garantat; b) termenul de scadenţă este de cel puţin 3 ani. Dacă termenul de scadenţă nu este fixat, împrumutul este rambursabil, la discreţia exclusivă a organizaţiei de creditare nebancară, însă nu mai devreme de 3 ani de la data acordării; c) dispoziţiile care reglementează împrumuturile subordonate nu indică în mod explicit sau implicit că împrumuturile subordonate vor fi sau ar putea fi rambursate anticipat de către organizaţia de creditare nebancară în alte cazuri decât lichidarea organizaţiei de creditare nebancară; d) în cazul lichidării organizaţiei de creditare nebancară, se achită după executarea creanţelor tuturor creditorilor organizaţiei de creditare nebancară.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.