16
10 2018
808

Unii producători agricoli vor beneficia de subvenții majorate

Solicitantul de subvenţie, care pe parcursul a trei ani consecutivi a beneficiat de susţinere în suma de 9 mil. lei, nu poate beneficia de sprijin financiar pentru următorul an de subvenţionare. În cazul în care, pe parcursul unui an de subvenţionare, suma suportului atinge 9 mil. lei cumulativ pe trei ani consecutivi, acesta va beneficia doar de diferenţa sumei ce se încadrează până la plafonul stabilit. În Monitorul Oficial din 12 octombrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Modificările au fost operate ca o măsură de adaptare a cadrului normativ existent ca urmare a depistării unor prevederi neaplicabile, precum şi în contextul multiplelor demersuri parvenite de la solicitanţii de subvenţii. Astfel, în Hotărârea publicată au fost incluse recomandările şi sugestiile parvenite de la asociaţiile şi federaţiile de profil și alţi beneficiari de subvenţii, care derivă din prevederile Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020. Documentul prevede că producătorii agricoli pot beneficia de subvenții majorate cu 2,5 mii lei/ha în cazul înființării plantațiilor viticole cu material săditor autohton. De asemenea, se vor acorda subvenții majorate cu 2,5 mii lei/ha la sădirea plantațiilor viticole compacte de către grupuri de producători, cu suprafața de cel puțin 50 ha pe terenuri plane şi 25 ha pe terenuri în pantă. Subvenție majorată cu 2,5 mii lei/ha se va acorda și în cazul plantațiilor viticole destinate producerii produselor vitivinicole cu indicație geografică protejată, care posedă paşaportul tehnic al proiectului agreat printr-un aviz de către uniunea producătorilor de produse vitivinicole, în a cărei arie este amplasată plantaţia viticolă respectivă. Producătorii plantațiilor cu soiuri de masă şi pentru vin, solicitate pe piețele de desfacere, a căror listă se aprobă de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, la propunerea asociațiilor de profil şi Oficiului Naţional al Viei şi Vinului, la fel vor beneficia de subvenția majorată cu 2,5 mii lei/ha. În nota documentului se menționează că implementarea prevederilor nu necesită alocarea resurselor financiare suplimentare de la bugetul de stat, fiind operate unele modificări privind impedimentele în procesul de subvenţionare a producătorilor agricoli. Totodată, modificarea plafonului de subvenţionare şi completarea cu unele propuneri a fost acceptată în limitele alocaţiilor aprobate anual prin Legea bugetului de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.