29
07 2020
1035

Urmașii personalului medical decedat în lupta cu COVID-19 pot depune cererile pentru indemnizații

În Monitorul Oficial din 27 iulie curent a fost publicată Legea nr. 127 din 9 iulie 2020 privind acordarea indemnizației urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19.
 
Conform documentului, dreptul la indemnizație se acordă soțului supraviețuitor pentru o perioadă de 5 ani de la data decesului întreținătorului, copiilor până la vârsta de 18 ani sau, dacă își continuă studiile în instituții de învățământ cu frecvență de zi, până la încheierea studiilor, însă fără a depăși vârsta de 23 de ani, sau unuia dintre părinți, în cazul lipsei soțului sau copiilor.

 

Baza de calcul a indemnizației o constituie venitul mediu lunar realizat și declarat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii decesului. Lunile în care persoana s-a aflat în concediu se substituie cu același număr de luni calendaristice imediat premergătoare perioadei incluse în calcul.

 

Cuantumul indemnizației pentru soțul supraviețuitor sau a părinților va constitui 50% din baza de calcul. În cazul copiilor, indemnizația va fi oferită în mărime de 75% din baza de calcul pentru fiecare urmaș. Cuantumul indemnizației nu poate fi mai mic de 50% din mărimea salariului mediu lunar pe economie la data calculării acesteia și se acordă la cererea persoanei care a obținut dreptul la indemnizație sau a tutorelui acesteia. Cererea și actele necesare vor fi depuse la organul teritorial de asigurări sociale de la domiciliul solicitantului.

 

Indemnizația va fi stabilită din ziua decesului dacă cererea și actele necesare au fost depuse în termen de 90 de zile de la această dată. În cazul în care cererea și actele necesare au fost depuse după expirarea acestui termen, indemnizația va fi acordată de la data prezentării ultimului act necesar.

 

Totodată, Legea prevede că, în cazul în care persoanele care solicită indemnizație îndeplinesc condițiile pentru obținerea dreptului la pensie de urmaș sau la indemnizație în cazul decesului unuia dintre soți (oferit prin alte acte legislative), acestea poate opta pentru o singură prestație.

 

Plata indemnizației va fi efectuată lunar de către prestatorul de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova desemnat de beneficiarul indemnizație.

 

Legea a intrat în vigoare la data publicării. În cazul deceselor survenite în perioada de după 7 martie 2020 până la data intrării în vigoare a legii, indemnizațiile se stabilesc din data decesului, cu condiția depunerii cererii pentru stabilire în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 127 din 9 iulie 2020 privind acordarea indemnizației urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.