26
05 2017
858

Urmează a fi indicată cota-parte a fiecărei încăperi izolate din construcție

În cazul divizării construcţiei în încăperi izolate, la deciza de formare a bunurilor imobile, se va indica cota-parte aferentă fiecărei încăperi izolate din construcție şi se va calcula de executantul lucrării de formare ca raportul suprafeței încăperii izolate la suprafața totală interioară a construcției.

Un proiect ce se referă la formarea bunurilor imobile a fost votat în lectură finală în cadrul ședinței Legislativului din 25 mai curent.

Proiectul prevede că procedura formării bunurilor imobile poate înceta în orice moment la cererea persoanei care a inițiat procedura de formare până la înscrierea drepturilor asupra lui în Registrul bunurilor imobile, iar după înscrierea dreptului, cererea de încetare a procedurii de formare a bunului nu va mai putea fi acceptată.

La cerere de formare se vor anexa:

copia de pe actele ce confirmă drepturile patrimoniale ale solicitantului asuăra bunului imobil. În cazul în care executant al lucrărilor cadastrale este oficiul cadastral, copia actelor nu se va anexa la cerere.
• acordul scris al titularilor cu ale căror drepturi este grevat imobilul sau al proprietarilor imobilelor adiacente care pot fi lezați în drepturi la formarea bunului imobil.
Proiectul a mai fost completat cu o prevedere ce ține de lucrările pe care trebuie să le realizeze executatul proiectului lucrărilor de formare a încăperilor izolate în cămine. Acestea sunt:
• întocmirea proiectului de formare fără identificarea suprafețelor aflate în folosință comună
• reprezentarea (ca piese desenate), în proiectul de formare, a suprafețelor folosite individual de coproprietarii încăperilor izolate
• calcularea suprafețelor comune care îi revin fiecărei încăperi izolate nou-formate, cu raportarea suprafeței individuale a fiecărei încăperi izolat la suprafața totală a bunului imobil inițial
• indicarea separată, în proiectul de formare a suprafeței totale, suprafeței folosite individual și a suprafeței comune a fiecărui bun imoil format.


Proiectul fost elaborat în scopul concretizării unor aspecte ce țin de recepția de formare a bunurilor imobile, propune un șir de completări și modificări la formarea bunurilor imobile, implentarea cărora vor aduce efecte utile pentru proprietarii bunurilor imobile, executanții lucărilor de formare, cât și pentru organele de înregistrare a bunurilor imobile, a specificat Președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară, care este comisia parlamentară sesizată în fond, Radu Mudreac.

Proiectul mai prevede că la finisarea executării lucrărilor de formare, executantul va depune, în scris, proiectul de formare spre coordonarea administrației publice locale, care, în decurs de 30 de zile calendaristice, va comunica despre acceptarea sau refuzul de a coordona proiectul prezentat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.