29
01 2019
1014

Utilizarea Fondului special pentru manuale

Pentru angajații din cadrul Fondului special pentru manuale, instituție din subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, vor fi aplicate prevederile Hotărârii Guvernului cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară. MECC propune spre consultare publică proiectul cu privire la modificarea hotărârii Guvernului cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară. Astfel, lista autorităților și instituțiilor publice de reglementare, certificare, supraveghere și control cu autonomie financiară, prevăzută în anexa nr. 8 din Hotărârea menționată va fi completată cu instituția Fondul special pentru manuale. În prezent, în această listă sunt incluse 13 instituții, printre care Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro”, Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” etc. Hotărârea prevede că, cuantumul lunar total al salariului conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice de reglementare, certificare, supraveghere şi control cu autonomie financiară, inclusiv cu statut de întreprindere de stat, nu va depăşi mărimea întreită a salariului mediu lunar constituit în ansamblu pe unitatea condusă în perioada de la începutul anului până la luna gestionară. Menționăm că, în urma aprobării Legii privind sistemul unitar de salarizare din sectorul bugetar, Hotărârea nr. 1108/2006, care stabilea mecanismul salarizării pentru personalul din cadrul Fondului special de manuale, a fost abrogată. Astfel, proiectul dat a fost elaborat în scopul reglementării condițiilor de salarizare a personalului din cadrul Fondului. Conform Codului educației, Fondul special de manuale este instituție din subordinea MECC are autonomie financiară, activitatea și funcționarea instituței fiind asigurată integral din contul veniturilor colectate. Astfel, veniturile Fondului obținute din investirea soldului disponibil al mijloacelor financiare acumulate ca plăți de închiriere a manualelor, până la utilizarea lor conform destinației, pot fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor aferente funcționării Fondului, inclusiv a celor ce țin de salarizarea angajaţilor instituţiei. Pentru anul 2018, fondul planificat pentru retribuirea muncii a constituit circa 961 mil. lei și executat în proporție de 559 mil. lei, iar pentru anul 2019 resursele fondului nu le vor depăși pe cele planificat în anul 2018. Proiectul poate fi consultat până la 11 februarie 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.