Știri

Valoarea contractelor de achiziții publice a depășit 7,2 mld. lei

În primele 9 luni ale anului curent autorităţile contractante au încheiat 10107 contracte şi acorduri adiționale în valoare totală de 7,2 mld. lei, potrivit Raportului publicat de Agenția Achiziții Publice. După tipul obiectului de achiziţii realizate de autorităţile contractante în perioada de referință au fost procurate:bunuri în valoare totală de 2,2 mld. lei, ceea ce reprezintă 30,70% din volumul total de achiziţii; • lucrări în valoare totală de 3,9 mld. lei, ceea ce constituie 55,17% din volumul total de achiziţii; • servicii în valoare totală de 1 mld. lei, ceea ce constituie 14,13% din volumul total de achiziţii publice. Potrivit Raportului, în această perioadă prin intermediul SIA RSAP (MTender) au fost publicate 1703 anunțuri de desfășurare a licitaţiilor deschise, dintre care 286 au fost anulate. În conformitate cu prevederile art. 10 lit. c) al Legii privind achizițiile publice, Agenția monitorizează conformitatea desfășurării procedurilor și efectuează analiza sistemului de achiziții publice. Cele mai frecvente abateri de la legislație din domeniul achizițiilor publice în perioada ianuarie-septembrie 2019 țin de: DUAE incomplet, lipsa referințelor privind utilizarea licitației electronice în cazurile prevăzute de legislație, aplicarea eronată a tipului procedurii de achiziție, lipsa documentației de atribuire, lipsa invitației/anunțului de participare, nerespectarea prevederilor legale privind garanția pentru ofertă, lipsa numărului minim de ofertanți prevăzut pentru fiecare procedură etc.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

703 vizualizări

Data publicării:

17 Decembrie /2019 08:03

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon