10
01 2019
988

Valoarea în vamă. Prezentarea dovezilor suplimentare pentru susținerea prețului declarat

Declarantul va furniza informații suplimentare în cazul în care organul vamal are suspiciuni întemeiate legate de prețul declarat. La prezentarea actelor sau informaţiilor suplimentare pentru confirmarea valorii în vamă declarate, organul vamal efectuează înscrieri în actul de inspecție cu indicarea expresă a acestora. Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul hotărârii pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de declarare a valorii în vamă. Proiectul a fost elaborat în urma consultărilor desfășurate cu mediul de afaceri, la care s-a stabilit necesitatea optimizării procedurii de verificare a valorii în vamă, în vederea sporirii transparenței procesului decizional ce ține de aspectul valoric. Astfel, proiectul urmărește îmbunătățirea procesului de prezentare a dovezilor suplimentare în susținerea prețului declarat, informarea declarantului referitor la motivul justificat de neacceptare a prețului declarat, precum și dezvoltarea și definitivarea sintagmei ,,suspiciuni întemeiate”, prin care se vor subînțelege neconcordanțe sau nereguli constatate în documentele și informațiile prezentate pentru vămuirea mărfurilor sau identificarea riscului în baza Sistemului de administrare a riscurilor. În cazul în care suspiciunile nu sunt eliminate sau în absența unui răspuns, organul vamal nu acceptă determinarea valorii în vamă a mărfurilor în conformitate cu art.11 alin.(1) din Legea cu privire la tariful vamal. Totodată, se propune specificarea informațiilor ce se includ în actele comerciale prezentate în scopul confirmării valorii în vamă declarate. Acestea vor conține cumulativ următoarele date: a) de identificare a vânzătorului şi cumpărătorului mărfurilor; b) denumirea mărfurilor, cantitatea, preţul pentru fiecare unitate şi valoarea totală a mărfurilor c) semnătura persoanei emitente d) numărul, data de emitere a facturii e) condiţiile şi modalitatea de achitare f) reducerile și condițiile de aplicare a acestora g) condiţiile și termenul de livrare h) natura tranzacţiei (comercială / necomercială). De asemenea, prin acest proiect se mai propune acordarea dreptului la replică atunci când declarantul nu este de acord cu decizia organului vamal și acordarea dreptului de solicitare a bazei de calcul a valorii în vamă, determinate prin aplicarea metodei de rezervă. În același timp, se propune desemnarea instituției care prezintă semestrial Serviciului Vamal tarifele existente aplicate pentru diverse moduri de transport – Ministerul Economiei și Infrastructurii. De asemenea, documentul conține modificări și la partea ce ține de reducerea comercială. Autorii propun ca reducerile care rezultă din modificările contractului survenite după momentul acceptării declarației vamale să nu fie luate în considerare. Se preconizează ca prevederile proiectului să intre în vigoare la 1 aprilie 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.