12
07 2021
306

Vămuirea mărfurilor: aprobarea Listei actelor necesare va exclude interpretările

Aprobarea și implementarea Listei actelor necesare la vămuirea mărfurilor va exclude diferite interpretări ale normelor juridice respective atât de funcționarii vamali, cât şi de agenții economici, consideră autorii proiectului ordinului cu privire la aprobarea Listei.
 
Serviciul Vamal a inițiat consultarea publică a proiectului documentului, în care vor fi incluse actele necesare la vămuirea mărfurilor, ținând cont de particularităţile tranzacţiei şi ale destinației/regimului vamal solicitat, care la rândul său, confirmă oportunitatea solicitării/prezentării actelor către organele vamale la momentul perfectării declarațiilor vamale în detaliu.

 

Astfel, proiectul propune includerea în Listă a următoarelor acte obligatorii:

- Compartimentul „I. Documente comerciale”. Cuprinde tipuri de documente utilizate în comerțul exterior, necesar organelor vamale pentru a determina valoarea mărfurilor importate (costul): factura comercială/invoice (commercial invoice), factura proforma (proforma invoice), factura definitivă (definitive invoice) etc.

 

- Compartimentul „II. Documente de transport și vamale”. Cuprinde tipuri de documente, care se utilizează corespunzător tipului de transport şi conform prevederilor reglementărilor în vigoare: CMR, СМГС/SMGS, AirWayBill (fraht), Bill of lading (conosament),  Carnetul TIR, Carnetul ATA, declarația vamală de tranzit (T1), borderou de transport, care confirmă legalitatea operațiunii de transportare a mărfurilor.

 

- Compartimentul „III. Măsuri netarifare și de politică economică”:

a) actele permisive prevăzute de Nomenclatorul actelor permisive, eliberate de autoritățile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activității de întreprinzător (licențe, autorizații, avize, certificate, permise), prevăzute în anexa nr.1 la Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător; și cele care stabilesc restricții la introducerea și scoaterea mărfurilor.

b) alte acte necesare pentru vămuirea mărfurilor cu acordarea facilitaților vamale și fiscale (ajutor umanitar, proiectele de asistență tehnică și investițională, etc.) cuprind actele care confirmă acordarea de facilități fiscale și vamale, în corespundere cu legislația în vigoare.

 

- Compartimentul „IV. Alte acte suplimentare”. Cuprinde alte acte necesare pentru aplicarea prevederilor ce reglementează punerea în liberă circulație a mărfurilor declarate care nu au fost nominalizate supra.

 

Obiecțiile și propunerile la proiect vor fi acceptate până la 20 iulie 2021.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.