25
01 2022
210

Vânzare directă a VMS persoanelor fizice: conceptul sistemului informațional

Programul Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2020-2022) include obiective specifice privind gestionarea acesteia, unul dintre obiective fiind dezvoltarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat (VMS) prin diversificarea canalelor de vânzare a VMS, odată cu creșterea accesibilității persoanelor fizice la procurarea respectivelor valori mobiliare.
 
În acest context, Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire  la aprobarea Conceptului Sistemului Informațional „Programul de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice în Republica Moldova”.

 

Sistemul va fi parte componentă a resurselor informaționale de stat și prevede interacțiunea cu totalitatea resurselor informaționale, fiind conectat cu Registrul de stat al populației (în vederea completării și actualizării datelor aferente persoanelor fizice); Depozitarul Central Unic (în scopul înregistrării, evidenței și decontării VMS) și cu Registrul conturilor bancare (pentru recepționarea informației aferente conturilor bancare ale investitorilor retail (persoane fizice)). Totodată, sistemul va fi integrat cu alte platforme electronice guvernamentale: MConnect, MPass, MLog, Mpay și MNotify.

 

Astfel, SI „Programul de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice” va facilita accesul acestor persoane la cumpărarea VMS printr-o platformă electronică, în care emisiunile de VMS vor fi efectuate prin plasament direct doar către persoanele fizice. Menționăm, la momentul de față persoanele fizice pot procura valorile mobiliare de stat doar prin intermediul dealerilor primari.

 

Totodată, lansarea sistemului informațional urmărește, pe lângă extinderea cercului de investitori retail și crearea condițiilor favorabile de participare directă a acestora pe piața internă a VMS, dezvoltarea pieței secundare a VMS, creșterea transparenței tranzacțiilor, dar și sporirarea nivelului de educație financiară a persoanelor fizice în instrumentele financiare oferite de către stat.

 

Persoanele fizice vor avea acces la cumpărarea VMS prin platforma electronică în care emisiunile de VMS vor fi efectuate prin plasament direct, fără licitații și fără aplicarea procedurii de subscriere. Investitorii retail vor avea disponibilă opțiunea de a vinde VMS înainte de scadență către emitent (Ministerul Finanțelor) sau către un dealer primar.

 

Potrivit proiectului, investitor retail poate fi orice cetățean al RM cu vârsta minimă de 18 ani împliniți la momentul procurării VMS, având un cont de plăți valid deschis la unul din prestatorii locali de servicii de plăți și dispunând de semnătură electronică avansată calificată.

 

După aprobarea Conceptului, va fi elaborat Sistemul Informațional și un Regulament privind utilizarea și administrarea acestuia.

 

Platforma electronică pentru vânzarea VMS va fi gestionată de Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) în comun cu Ministerul Finanțelor.

Potrivit notei informative a proiectului, achiziționarea și implementarea platformei electronice de vânzare a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice se va efectua din contul Proiectului USAID Transparența Sectorului Financiar în Moldova, iar cheltuielile de mentenanță pe viitor vor fi efectuate din bugetul de stat.

Proiectul poate fi consultat până la 31 ianuarie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.