Știri

Vărsământul obligatoriu anual în Fondul de garantare a depozitelor

Până la data de 31 decembrie 2020, băncile comerciale urmează să plătească vărsământul obligatoriu anual în Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, calculând cuantumul acestuia ținând cont de suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul băncii la situaţia din 30 septembrie 2020.
 
Consiliul de administraţie al Fondului a stabilit rata procentuală aplicată la calcularea vărsământului obligatoriu pentru anul 2021 în mărime de 0,0179% din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul fiecărei bănci. Hotărârea nr.25/4 din 18 noiembrie 2020 a Consiliului a fost publicată în MO.

 

Amintim, Fondul este creat pentru garantarea depozitelor persoanelor fizice (atât rezidente cât şi nerezidente) și a celor juridice de drept privat, în monedă naţională şi în valută străină, cu anumite excepții1. Conform legislației în vigoare din 1 ianuarie 2020, în cazul în care depozitele unei bănci devin indisponibile, Fondul garantează onorarea acestora fiecărui deponent, indiferent de numărul şi mărimea lor sau de moneda în care s-au constituit, plafonul de garantare fiind de 50 mii lei moldoveneşti.

_______________________________________

1 Art. 5 din Legea nr.575/2003 

 – Nu sînt garantate următoarele depozite:

a) depozitele membrilor organelor de conducere ale băncii;b) depozitele persoanelor care dețin, direct sau indirect, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv sau prin activitate concertată, dețineri calificate în capitalul social al băncii (definite astfel în art. 3 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor);c) depozitele foștilor deținători de dețineri în capitalul social al băncii, ale căror acțiuni au fost anulate potrivit dispozițiilor art. 156(3) din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995 sau art. 52 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor;d) depozitele persoanelor juridice, controlul asupra cărora este deținut de persoanele specificate la lit. a), b) și c) din prezentul articol;e) depozitele plasate de către alte bănci, inclusiv întreprinderi din alte state cu activitate comparabilă cu banca, în nume și cont propriu;f) depozitele soților și rudelor de gradul întîi și al doilea ale persoanelor consemnate la lit. a), b) și c) din prezentul articol;g) depozitele persoanelor fizice terțe care activează în numele persoanelor consemnate la lit. a), b) și c) din prezentul articol;h) depozitele plasate de către organizațiile de creditare nebancară, inclusiv companiile de leasing și organizațiile de creditare ipotecară;i) depozitele plasate de către asociațiile de economii și împrumut și asociații centrale;j) depozitele plasate de către companiile de asigurare;k) depozitele plasate de către societățile de investiții;l) depozitele declarate ilicite prin hotărîre judecătorească. Fondul suspendă onorarea depozitelor persoanelor cărora li s-a intentat acțiune în instanță privind legalitatea depunerilor, iar hotărîrea judecătorească nu a devenit definitivă;m) depozitele al căror titular nu a fost identificat la data indisponibilității depozitelor;n) titlurile de creanță la purtător;o) toate instrumentele care se cuprind în noțiunea de fonduri proprii ale băncii.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

510 vizualizări

Data publicării:

30 Noiembrie /2020 08:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

garantarea depozitelor | fond de garantare | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon