28
01 2022
1443

VEN12: Reper pentru întocmirea Declarației pentru anul 2021

Până la 25 martie contribuabilii1 urmează în mod obligatoriu să depună Declarația cu privire la impozitul pe venit (VEN12).
 
Pentru a simplifica perfectarea Declarației VEN12, în ediția din februarie a revistei „monitorul fiscal FISC.md” va fi publicat articolul „Reper pentru întocmirea Declarației VEN12 pentru anul 2021” elaborat de autorul nostru fidel Marina Brihuneț și care anterior a venit cu mai multe recomandări ce țin de completarea Declarației.

 

De această dată autorul prezintă subiectele mai puțin abordate și comentate de specialiștii în domeniul contabilității. Astfel, în articolul publicat în revista nr. 2 (72), cu oferirea exemplelor, sunt analizate următoarele subiecte:

 

 • reflectarea în Declarația VEN12 a OMVSD calificat ca mijloc fix;
 • tranzacțiile între persoanele interdependente reflectate în Declarația VEN12;
 • pierderile obținute în urma vânzării sau schimbului proprietății, îndeplinirii lucrărilor şi prestării serviciilor, efectuate în mod direct sau mijlocit între persoanele interdependente;
 • cheltuielile de delegații;
 • donațiile, donațiile în scopuri de filantropie și sponsorizare;
 • reflectarea cheltuielilor de reprezentanță în Declarația VEN 12;
 • reflectarea în anexa 10D la Declarația VEN12 a impozitului pe venit pe subdiviziuni.

 

Menționăm că acest articol va fi disponibil dor pentru abonații publicație. Pachetul potrivit pentru Dvs. poate fi selectat aici.

 __________________________________________________

1 Persoanele fizice și juridice care sunt subiecți ai impunerii cu TVA potrivit art. 94 din CF;

 • entitățile rezidenți ai ZEL și administrația acestora;
 • instituțiile de învățământ; întreprinderile create de societățile orbilor, surzilor, invalizilor;
 • companiile de asigurare;
 • fondurile de investiții, Fondurile nestatale de pensii, AEÎ;
 • persoanele fizice și juridice care practică activitatea de întreprinzător conform situației din 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale declarate, au obținut venit din activitatea operațională din livrări scutite de TVA fără drept de deducere în mărime ce depășește 1,2 mil. lei;
 • agenții economici, conform situației din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, nu au întrunit condiția potrivit căreia au obținut venit din activitatea operațională din livrări scutite de TVA sau din livrări scutite şi impozabile cu TVA în sumă de până la 1,2 mil. lei, cu condiția că livrările scutite de TVA depășesc 50% din cele impozabile cu TVA.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.